Thẻ: Thuyết trình bằng Powerpoint

Hướng dẫn cách thuyết trình bằng Powerpoint

Ứng dụng trong bộ Microsoft Office Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc trình bày công việc một cách thoải mái; và tự tin tại các cuộc hội thảo; giảng dạy; hay ít nhất là cho thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Ứng dụng Powerpoint chúng giúp ích rất nhiều cho mọi đối tượng sử dụng …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959