Thẻ: thanh toán tiền thuê ngoài

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

thanh toan tien thue ngoai

Thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác định số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng như: thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó … Chứng từ …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939