Tag Archives: Nguyên tắc kế toán

Bảy nguyên tắc cơ bản trong kế toán

          Mỗi quốc gia có một hệ thống kế toán nói chung và chế độ tài chính nói riêng để phục vụ nhu cầu quản lý của nền kinh tế quốc dân với cơ chế lãnh đạo quốc gia. Thực tế còn tồn tại nhiều các mô hình kế toán khác …