Thẻ: mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2020

Lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng mới nhất | Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2020. Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959