Thẻ: Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng từ 01/01/2019

Mức lương tối thiếu 2019 là bao nhiêu? Được áp dụng vào ngày nào? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về vấn đề này nhé Ngày 13/08/2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn phiên thứ 3 về lương tối thiểu vùng năm 2019 và đã thống nhất 100% ý kiến với …

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2018

https://lamketoan.vn/

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với bạn về Mức lương tối thiểu vùng 2018 mới nhất Theo điều 2 của nghị định 141/2017/NĐ-CP. 1. Lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, …

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 căn cứ theo nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của chính phủ mức lương tối thiều vùng áp dụng đối với lao động làm việc ở Doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức có hợp đồng lao động được thay đổi như sau: Vùng I tăng lên thành: 3.100.000 đồng/tháng Vùng …