Thẻ: mẫu biên lai thu tiền

Mẫu biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Quỹ hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ. Đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. Kế toán Việt Hưng sẽ cùng hướng dẫn các …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959