Thẻ: làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.  Kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ như sau: Xem thêm: Cách …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959