Thẻ: Kế toán thuế tổng hợp

Kế toán thuế tổng hợp trong một năm tài chính

Lamketoan.vn xin hệ thống công việc của kế toán thuế tổng hợp bao gồm: – Làm thủ tục đạt in hóa đơn, lập thông báo phát hành hóa đơn – Lập báo cáo thuế hàng tháng. Hạn nộp là vào ngày 1 đến 20 của tháng tiếp theo – Lập tờ khai TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959