Thẻ: Kế toán mua hàng

Chiết khấu thương mại và cách hạch toán chiết khấu thương mại

Công việc của kế toán bán hàng rất đa dạng, trong đó có bao gồm hoạt động giảm trừ các khoản doanh thu yêu cầu nhân viên kế toán cần phải khéo léo và sáng tạo. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: giảm  giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng đã bán …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959