Tag Archives: kế toán là gì

Kế toán là gì? Nghề kế toán?

Hiện nay có nhiều khái niệm về kế toán, do nhiều cách tiếp cận khác nhau mà có nhiều định nghĩa khác nhau và có nhiệu cuộc tranh tranh luận rằng “Kế toán là khoa học hay kế toán là nghệ thuật”. Nhưng nhìn chung lại thì những định nghĩa đều thống nhất: Kế toán …