Thẻ: định nghĩa kế toán

Kế toán là gì? Nghề kế toán?

Hiện nay có nhiều khái niệm về kế toán; do nhiều cách tiếp cận khác nhau mà có nhiều định nghĩa khác nhau; và có nhiều cuộc tranh tranh luận rằng “Kế toán là khoa học hay kế toán là nghệ thuật”. Nhưng nhìn chung lại; thì những định nghĩa đều thống nhất: Kế toán …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959