Thẻ: hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

Lập và kê khai hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

Có khá nhiều thắc mắc xoay quanh nghiệp vụ hàng gửi bán đại lý trong DN thương mại, sản xuất có thương mại như: cách hạch toán hàng gửi bán đại lý hưởng hoa hồng như thế nào, hóa đơn đối với hàng khuyến mãi – hàng mẫu… Doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ hàng gửi …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959