Thẻ: hồ sơ kiểm toán

[MỚI] Bộ hồ sơ kiểm toán mẫu có hiệu lực từ ngày 09/08/2020

hồ sơ kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán – Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 09/08/2020. Kế toán Vệt Hưng tìm hiểu chi tiết về hồ sơ kiểm toán mẫu chuẩn chỉnh áp dụng trong hoạt động kiểm toán …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959