Tag Archives: Gia sư kế toán

Gia sư kế toán

1. Dịch vụ gia sư kế toán tại doanh nghiệp hoặc tại nhà riêng:  Dịch vụ gia sư kế toán được triển khai nhằm phục vụ cho những học viên không có điều kiện đến lớp và không có mạng Internet hoặc do yêu cầu đặc thù tính chất của công việc cần phải có giáo viên đến tận …