Tag Archives: Dạy kế toán tại nhà

Gia sư kế toán

1. Dịch vụ gia sư kế toán tại doanh nghiệp hoặc tại nhà riêng:  Dịch vụ gia sư kế toán được triển khai nhằm phục vụ cho những học viên không có điều kiện đến lớp và không có mạng Internet hoặc do yêu cầu đặc thù tính chất của công việc cần phải có giáo viên đến tận …

Dạy kế toán cho người chưa biết gì

1. Dạy kế toán. – Dạy kế toán là một công việc đòi hỏi ở người đứng lớp truyền đạt kinh nghiệm kế toán một lượng kinh nghiệm chuyên môn khá lớn và kỹ năng truyền đạt thông tin cho người nghe chuyên nghiệp. – Dạy kế toán không chỉ dừng lại ở lý thuyết …