Thẻ: đăng ký chữ ký số

Gia hạn và cách đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế qua mạng

đăng ký chữ ký số

Đăng ký chữ ký số | Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu, có thể ở dạng văn bản, hình ảnh hay video nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số là một phần không thể tách rời của hóa đơn điện tử và giúp …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959