Thẻ: chuyển dữ liệu quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ QTT TNCN 2017 sang QTT TNCN 2018

quyet-toan-thue-tncn

Công việc của kế toán cuối năm là lập và nộp các Báo cáo tài chính cho Cơ quan thuế. Một trong các Quyết toán thuế mà kế toán cần lập là Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN). Đối với những doanh nghiệp có ít lao động thì việc lập QTT TNCN …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959