Tag Archives: Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là gì

1. Khái niệm chi phí trả trước      Chi phí trả trước là một khoản chi phí đã phát sinh mà công ty phải bỏ ra để mua một CCDC hay một số tài sản khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ của công ty nhưng chưa …