Thẻ: bảng kê bán lẻ và dịch vụ trực tiếp

Bảng kê bán lẻ cho người tiêu dùng

mau ban le hang hoa

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp thương mại dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Doanh …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939