Thẻ: bảng kê bán lẻ

Bảng kê bán lẻ cho người tiêu dùng

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp thương mại dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Doanh …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959