Phụ cấp tiền ăn ca mới nhất theo quy định tại thông tư 26

Mức phụ cấp ăn ca mới nhất | Theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao Động Thương binh và xã hội mới nhất năm 2016. Mức phụ cấp tiền ăn ca tăng lên là 730.000/tháng.

phụ cấp tiền ăn ca
Phụ cấp tiền ăn ca mới nhất theo quy định tại thông tư 26

XEM THÊM: Các khoản trích theo lương hiện hành

1. Đối với Công ty nhà nước phụ cấp tiền ăn ca mới nhất theo quy định tại thông tư 26

Trước đây

Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động không được vượt quá 680.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện nay

1. Mức phụ cấp tiền ăn ca ngày 15/10/2016 tăng lên là 730.000đ

– Tại Khoản 4 Điều 22 mục 6 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định: Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng.

2. Thời gian áp dụng

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Xem thêm: Công việc của kế toán tiền lương bao gồm những gì

– Kết luận

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tối đa là 730.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với DN khác phụ cấp tiền ăn ca mới nhất theo quy định Bộ Luật lao động

Căn cứ theo Điều 102 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

3. Nguyên tắc thực hiện ăn giữa ca theo theo Thông tư 22

– Ăn theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm (đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn trong ngày do công ty lựa chọn nhưng tối đa không quá 8 giờ/ngày theo quy định tại khoản 1, điều 3, chương II Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi);

Điều 3. Thời giờ làm việc theo Điều 68 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:

1- Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường là:

– Không quá tám giờ trong một ngày;

– Không quá 48 giờ trong một tuần.

(Chương II Nghị định số 195/CP)

– Ngày không làm việc, kể cả ngày nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thì không ăn giữa ca và không được thanh toán tiền.

– Những ngày làm việc không đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn (dưới 50% số giờ tiêu chuẩn) thì không ăn giữa ca;

– Ngoài những nguyên tắc nêu trên, công ty có thể quy định thêm các nguyên tắc khác, nếu xét thấy có lợi cho việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

– Đối với những công ty sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn không thể đưa chi phí ăn giữa ca vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh thì công ty phải tìm mọi biện pháp giảm các chi phí khác để có nguồn tổ chức ăn giữa ca. Trường hợp công ty đã tìm mọi biện pháp để tiết kiệm các chi phí khác nhưng vẫn không đủ nguồn thì Giám đốc công ty trao đổi, thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tạm thời chưa thực hiện chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư này.

(Phần III tại Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH)

KẾT LUẬN:

=> Trường hợp DN vượt mức 730.000đ/người/tháng thì khoản chênh lệch đó NLĐ sẽ phải tính vào thuế TNCN & DN không được đưa vào chi phí hợp lý phần tiền ăn vượt mức khi tính thuế TNDN.

=> Trường hợp DN tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì khoản chi này sẽ miễn tính thuế TNCN.

=> Trường hợp DN được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các văn bản sau của DN thì khoản chi phụ cấp tiền ăn ca, giữa trưa sẽ được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (khoản chi này không bị giới hạn khi tính thuế TNDN) :

+ Hợp đồng lao động

+ Thoả ước lao động tập thể

+ Quy chế tài chính của DN.

+ Quy chế thưởng do GĐ quy định theo quy chế tài chính của DN.

Trên đây Kế toán Việt Hưng chia sẻ phụ cấp tiền ăn ca mới nhất theo quy định – Tham gia ngay Khóa học kế toán Online 1 kèm 1 nâng trình nghiệp vụ sau 30 ngày học!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959