Những cuốn sách cần có để học môn kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là công cụ quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý và là bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nhà nước, đây cũng là môn học thiết thực cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Những cuốn sách cần có để học môn kế toán hành chính sự nghiệp

môn kế toán hành chính sự nghiệp
Những cuốn sách cần có để học môn kế toán hành chính sự nghiệp

1. Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

môn kế toán hành chính sự nghiệp
Hình 1. Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán Hành chính Sự nghiệp là một môn học thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán, và trong thời gian tới là môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công biên soạn quyển Kế toán Hành chính Sự nghiệp. 

Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

2. Chế độ kế toán Hành Chính, Sự Nghiệp 

môn kế toán hành chính sự nghiệp
Hình 2. Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Để theo kịp với tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, vừa qua Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được áp dụng trong cả nước từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sừa đồi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành lần này được xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cuốn sách Chế độ kế toán Hành Chính Sự Nghiệp năm 2018 theo thông tư 107/2017/TT-BTC gồm các phần sau:

 – Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kể toán hành chính, sự nghiệp

–  Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc

 – Hệ thống tài khoản kế toán

– Hệ thống sổ kể toán

–   Phụ lục 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

3. Môn kế toán hành chính sự nghiệp: Hướng dẫn thực hành kế toán HCSN

hcsn
Hình 3. 128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

Cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp được xuất bản, nhằm giúp kế toán nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán HCSNsách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất

Để hỗ trợ công tác kế toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị thực hành tốt theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính. Với thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị HCSN cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp.

Sách môn kế toán hành chính sự nghiệp do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần: 

Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa)

Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Những cuốn sách cần có để học môn kế toán hành chính sự nghiệp. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các Khoá học ké toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959