Những chính sách mới về kế toán có hiệu lực từ tháng 01/2020

Chính sách mới về kế toán có hiệu lực từ tháng 01/2020 – Ngày 01/01/2020, ngày đầu tiên của năm mới sẽ là ngày có hiệu lực của hàng loạt chính sách mới về kế toán. Với dân nhà Kế thì luật là những món ăn không thể thiếu để trở thành một nhà Kế giỏi.

chính sách mới về kế toán
Những chính sách mới về kế toán có hiệu lực từ tháng 01/2020

Đầu năm 2020, Kế toán Việt Hưng sẽ tóm tắt những chính sách mới về kế toán có hiệu lực từ tháng 01/2020 mà dân nhà Kế không thể bỏ sót.

1. Chính sách mới về kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Cụ thể, Thông tư 44/2019/TT-BTC bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

“Từ ngày 01/01/2020, kế toán viên hành nghề không còn trách nhiệm gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC”.

Đồng thời, sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 296/2016/TT-BTC như sau:

“Kế toán viên hành nghề vi phạm các trách nhiệm quy định tại khoản 5, 6, 7, 8 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC”.

⇒ Như vậy, so với quy định hiện hành, bãi bỏ trường hợp kế toán viên bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

Thông tư 44/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 (chính sách mới về kế toán)

2.Chính sách mới về kế toán không tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Đây là nội dung tại Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành thuế, đơn cử như tiêu chuẩn của kế toán viên (mã số 06.031):

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

+ Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Đồng thời, Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020 (chính sách mới về kế toán)

Lưu ý: Theo quy cách xếp lương tại Thông tư này, lương của công chức kế toán năm 2020 sẽ cao nhất là 11,25 triệu đồng/tháng

3. Chính sách mới về kế toán ngân sách và tài chính xã mới

Ngày 01/01/2020 cũng là thời điểm Thông tư 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã có hiệu lực.

Thông tư này quy định:

– Các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã.

– Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

– Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán; phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do…

Đặc biệt, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán (chính sách mới về kế toán)

4. Chính sách mới về kế toán áp dụng cho BQL dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày 14/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, ban hành hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán áp dụng đối với các ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đơn cử như, ban hành Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán” thay thế Chương II, phần II Thông tư 195/2012/TT-BTC.

Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Thông tư 79/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020 trở đi (chính sách mới về kế toán)

5. Chính sách mới về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ngày 05/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo đó, Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.

– Tài khoản 216 – Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTGT- TL mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá.

(Hiện hành là tài khoản 217- Tài sản hạ tầng đường bộ)

– Tài khoản 218 – Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSHTGT- TL trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSHTGT- TL mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán.

– Tài khoản 467 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL của đơn vị.

Thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, không tính tài sản thuộc thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các cơ quan được thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…

Thông tư 76/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế nội dung kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Thông tư 98/2014/TT-BTC.

> THAM KHẢO: Các khoá học kế toán Online

Kế Toán Việt Hưng – Kho tàng kế toán cho dân nhà Kế! Chính sách mới về kế toán được Update nhanh – chính xác – kịp thời!

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959