Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp

Chi phí sản xuất chung là toàn bộ những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, phát sinh ở các phân xưởng hay bộ phận sản xuất. Vậy nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất chung như nào? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

chi phí sản xuất chung
Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp

 

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHI PHÍ SX CHUNG 

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,… phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. Gồm: 

 • Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội
 • Khầu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất
 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp. Được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất
 • Và các chi phí có liên quan trực tiếp khác đên phân xưởng

Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp

 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (thuộc danh sách lao động trong doanh nghiệp)
 • Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất
 • Chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang;
 • Chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp
 • Và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,…

Tài khoản 627 chỉ sử dụng

 • Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp,
 • XDCB, giao thông, bưu điện,
 • Du lịch, dịch vụ.

Tài khoản 627 được hạch toán chi tiết

 • Cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

1. CPSX chung phản ánh trên TK 627 phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại

CPSX chung cố định là nhữngchi phí sản xuất gián tiếp. Thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng,…  Và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất…

 • Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường;
 • Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường. Thì CPSX chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh;
 • Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường. Thì CPSX chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản CPSX chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

CPSX chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp. Thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm

 • Trong cùng một khoảng thời gian mà CPSX chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt. Thì CPSX chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán

 • Phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”
 • Hoặc vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”.

Tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại.

2. Kết cấu và nội dung kế toán chi phí sản xuất chung

 

chi phí sản xuất chung
Kết cấu và nội dung kế toán chi phí sản xuất chung

Bên Nợ:

 • Các CPSX chung phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

 • Các khoản ghi giảm CPSX chung;
 •  CPSX chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. Do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường;
 • Kết chuyển CPSX chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. Hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.

4. Kế toán chi phí sản xuất chung bao gồm những chi phí gì? 

Chi phí nhân viên phân xưởng:

 • Là các khoản chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng.
 • Chi phí này bao gồm: chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, trích đóng bảo hiểm cho nhân viên phân xưởng.
 • Các nhân viên phân xưởng cụ thể như: quản đốc phân xưởng, nhân viên kinh tế, thống kê, thủ kho phân xưởng, nhân viên tiếp liệu, vận chuyển nội bộ…

Chi phí vật liệu:

 • Khoản chi phí phản ánh các loại chi phí về vật liệu dùng chung cho phân xưởng. Như vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ thuộc phân xưởng, quản lý, sử dụng các vật liệu dùng cho nhu cầu văn phòng phân xưởng…

Chi phí công cụ sản xuất:

 • Các khoản chi phí có liên quan đến coonh cụ dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng sản xuất.
 • Ví dụ như đúc khuôn mẫu, gá lắp, dụng cụ cầm tay…

Chi phí khấu hao TSCĐ:

 • Khoản chi phí này bao gồm khấu hao của tất cả TSCĐ sử dụng ở trong phân xưởng sản xuất. Như máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải…

Chi phí dịch vụ mua ngoài:

 • Phản ánh khoản chi phí mua ngoài để phục vụ cho các hoạt động của phân xưởng. Như chi phí điện nước, điện thoại, chi phí sửa chữa TSCĐ…

Chi phí khác bằng tiền:

 • Các khoản chi phí khác phục vụ cho hoạt động của phân xưởng trả bằng tiền ngoài các khoản chi phí trên.
 • Ví dụ như chi phí tiếp khách, hội thảo, hội nghị… ở phân xưởng.

Kế toán chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng phân xưởng, đội sản xuất, quản lý theo từng yếu tố chi phí. CPSX chung là căn cứ để đánh giá hoạt động của phân xưởng, là thước đo hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên mang lại thông tin bổ ích cho bạn đọc. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận