Mức thuế suất cước vận chuyển quốc tế năm 2022

Mức thuế GTGT cho thuế suất cước vận chuyển quốc tế được tính như thế nào, căn cứ vào đâu để xác định mức thuế suất? Bài viết dưới đây, Kế Toán Việt Hưng xin phép tổng hợp và chia sẻ các nội dung liên quan đến thuế cho cước vận tải quốc tế. Mời bạn cùng theo dõi để thực hiện nộp thuế với mức thuế suất chính xác nhất.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 123/2020/NĐ ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn chứng từ.

– Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

– Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Mức thuế suất cước vận chuyển quốc tế

Tại khoản 7 Điều 3 và khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn chứng từ quy định: 

7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này

Điều 10. Nội dung của hóa đơn 

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

c) Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ 

d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

...”

Tại Phụ lục V Danh mục thuế suất ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế: 

Mức thuế suất cước vận chuyển quốc tế
Mức thuế suất cước vận chuyển quốc tế

Tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp 

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ luật. 20 triệu đồng trở lên (giả đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt” 

Căn cứ các quy định nêu trên, mức thuế suất cước vận chuyển quốc tế được tính như sau:

1. Đối với thuế suất áp dụng: Khi xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ sang cho Công ty thì đại lý hãng tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn tại phụ lục V ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng Cục Thuế quy định về danh mục thuế suất. 

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và nộp tờ khai thuế qua mạng tổng cục thuế

2. Về hạch toán chi phí: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ đối với các khoản chi cho hãng vận tải nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính nêu trên. 

Lưu ý khi xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ
Lưu ý khi xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ

3. Về xử lý các hóa đơn có sai sót: Trường hợp Đại lý của hãng tàu nước ngoài lập hóa đơn cho Công ty theo thuế suất không phù hợp với quy định thì Đại lý của hãng tàu nước ngoài thực hiện xử lý hóa đơn sai sót đã lập theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. 

4. Về việc kê khai thuế GTGT: Trường hợp Công ty là đơn vị sản kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công dụng mẫu tờ khai số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/202/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính để kê khai thuế GTGT. Trên tờ khai khác GTGT mẫu 01/GTGT, Công ty kê khai giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại chi tiêu [23], [24], [25] theo quy định. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến thuế cước vận tải quốc tế, hi vọng có thể giúp giải đáp thắc mắc cho kế toán viên làm việc tại các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu. Mọi vấn đề về nghiệp vụ kế toán, vui lòng để lại trong nhóm Cộng Đồng Làm Kế Toán để được giải đáp nhanh chóng, chính xác nhất. Chúc bạn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận