Học kế toán excel lên sổ sách, lập báo cáo tài chính

Để có thể hoàn thành tốt công việc của mình thì một người kế toán viên cần biết lên sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán excel  – phần mềm thông dụng, phổ biến nhất hiện nay. Nhằm giúp các bạn hiểu bản chất của kế toán, mối quan hệ của các loại sổ sách và cách đối chiếu kiểm tra, quy trình luân chuyển chứng từ, lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn học kế toán excel lên sổ sách, lập báo cáo tài chính.

 Học kế toán excel

Để thực hiện được việc hạch toán, ghi sổ các bạn cần sử dụng công cụ đó là mẫu sổ trên excel. Để có bảng mẫu, các bạn có thể lên mạng tải về. Dựa vào căn cứ: hóa đơn chứng từ để các bạn thực hành.

Nội dung tài liệu học kế toán excel là:

1. Tìm hiểu về các hàm thường dùng trên excel:

Đây là việc đầu tiên và cực kỳ cần thiết đối với một kế toán viên, đó là học và làm thành thạo các hàm tính, nắm rõ cú pháp và công dụng của từng hàm: hàm vlookup, hàm if, hàm sumif, hàm subtotal…

2. Nắm chắc mô tả công việc đầu năm tài chính

Đối với công ty đã và đang hoạt động, các bạn cần chuyển số dư cuối kỳ sang số dư đầu kỳ của năm trên bảng biểu excel: bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng thu – chi, bảng khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí…. rất nhiều các công việc khác nhau tuy nhiên học kế toán excel không hề khó. Có hai công việc các bạn cần thực hiện ngay đó là:

Trên sổ nhật ký chung các bạn cần thực hiện các bút toán kết chuyển lãi lỗ.

Kê khai và nộp thuế môn bài.

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?

3. Các công việc trong tháng

Làm được các công việc này đòi hỏi bạn cần nắm được các nguyên tắc hạch toán trên excel.

Lựa chọn hình thức ghi sổ nhật ký chung.

Làm việc theo trình tự nhất định như sau:

– Nghiệp vụ thu chi hàng hóa:

Vào hóa đơn sổ nhật ký chung hạch toán tăng hàng hóa.

Khai báo tại sổ chi tiết nhà cung ứng

– Nghiệp vụ khi bán hàng hóa:

Hạch toán thu nhận doanh thu

Khi xuất hàng hóa: lập phiếu xuất kho.

4. Các công việc cuối tháng:

Trên sổ nhật ký chung các bạn cần hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Lập bảng biểu: bảng tổng hợp phải thu – phải trả, tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt, bảng cân đối phát sinh.

Lập báo cáo tài chính.

Để có thể hoàn thành tốt công việc của một kế toán viên trong doanh nghiệp, bạn cần nắm chắc được các công việc trên và tự học kế toán excel theo các đầu mục công việc để có thể xử lý công việc thành thạo.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *