Nhóm 3 học viên: Mai Thị Thương – Nguyễn Thanh Hiền – Lưu Thị Lý – Thái Bình

Làm việc tại Thái Bình
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp trường học
Cám ơn cô Nguyễn Hoa và trung tâm đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy, Cảm ơn trung tâm Kế Toán Việt Hưng đã có những bài giảng bổ ích.

Lưu Thị Lý – Thái Bình:

danh-gia-hv-luu-thi-ly-1

Cảm ơn trung tâm đã có những bài giảng bổ ích

danh-gia-hv-luu-thi-ly

Mai Thị Thương – Thái Bình

danh-gia-hv-mai-thi-thuong-1

Cám ơn cô Nguyễn Hoa và trung tâm đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy

danh-gia-hv-mai-thi-thuong

Nguyễn Thanh Hiền – Thái Bình

danh-gia-hv-nguyen-thanh-huyen-1

Cảm ơn cô Nguyễn Hoa đã chỉ dạy chúng em tận tình, truyền đạt kiến thức tốt cho ce ak

danh-gia-hv-nguyen-thanh-huyen