Hóa đơn điện nước không mang tên Cty được tính vào chi phí hợp lý?

Hóa đơn điện nước không mang tên công ty là những hóa đơn tiền điện nước thực tế của công ty. Nhưng tên khách hàng không có tên công ty.

Hiện nay, có rất nhiều Công ty đi thuê nhà làm văn phòng. Nhưng lại không để ý các hóa đơn tiền điện nước vẫn để tên chủ nhà. Những hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN. Nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tham khảo:

Hóa đơn hợp lý hợp lệ và hợp pháp là thế nào?

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

hdtđiện 2
Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty

1. Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định.

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

Và Sửa đổi bổ sung Điểm 2.15

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm SXKD ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước. Nhưng không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước. Đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.

Kết luận: Căn cứ vào 2 quy định trên, thì hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi tiền điện nước không mang tên công ty thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ sở hữu cho thuê nhà.
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
  • Có hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn tiền điện, nước.

2. Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Theo khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 quy định:

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

  • Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật.
  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như:

– Tên của người bán

– Địa chỉ của người bán

– Mã số thuế của người bán

  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Nên không xác định được người mua (Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);
  • Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có HHDV vụ kèm theo);
  • Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Kết luận: Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939