Hạch toán qũy phát triển khoa học công nghệ Tài khoản 356 theo TT 133

Cách hạch toán qũy phát triển khoa học công nghệ Tài khoản 356

Năm 2016, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành thông tư. Về việc hướng dẫn, quy định chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hay còn gọi tắt là TT 133 mang lại những đổi mới về các nguyên tắc. Cách tính các tài khoản, trong đó có tài khoản 356.

Tài khoản 356 dùng để phản ánh số hiện có, đề cập đến tình hình tăng giảm của quỹ phát triển khoa học công nghệ trong mỗi doanh nghiệp. Theo đó, quỹ phát triển khoa học công nghệ. Chỉ được sử dụng cho đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ ở Việt Nam

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ bài viết: Hạch toán qũy phát triển khoa học công nghệ Tài khoản 356 theo TT 133. Để giúp các bạn nắm bắt những thay đổi về các hạch toán tài khoản này.

Tham khảo:

Cách hạch toán Chi phí phải trả Tài khoản 335 theo TT 133

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

1. Nguyên tắc kế toán cấn biết khi hạch toán Tài khoản 356 – quỹ phát triển khoa học công nghệ

– Tài khoản 356 để nói về quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp: phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm của quỹ này. Quy định về việc quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp được sử dụng đầu tư khoa học công nghệ trong nước, không sử dụng với đầu tư tại nước ngoài

– Quỹ phát triển khoa học công nghệ TK 356 được hạch toán vào những chi phí quản lí doanh nghiệp để tính toán, xác định kết quả của việc kinh doanh trong 1 kỳ. Việc sử dụng, trích chi phí từ quỹ phát triển khoa học công nghệ cần tuân thủ đúng với những quy định của pháp luật

– Trong trường hợp, doanh nghiệp sử dụng quỹ này để tài trợ cho việc thử nghiệm, sản xuất sản phẩm thì số tiền thu được khi bán sản phẩm sẽ được bù trừ cho chi phí bỏ ra ban đầu theo nguyên tắc:

Phần thu được khi bán sản phẩm cao hơn chi phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất thử, được ghi tăng quỹ phát triển khoa học công nghệ

Phần thu được khi bán sản phẩm thấp hơn so với chi phí sản xuất thử, được ghi giảm quỹ PTKH & CN

– Cuối kì, doanh nghiệp cần lập báo cáo, thống kê về mức độ trích, sử dụng chi phí trong quỹ phát triển khoa học công nghệ để báo cáo và nộp lên cơ quan có thầm quyền theo quy định của pháp luật

Hạch toán Qũy phát triển khoa học công nghệ TK 356 theo TT 133
Hạch toán Qũy phát triển khoa học công nghệ TK 356 theo TT 133

2. Kết cấu của tài khoản 356

2.1. Bên nợ:

Các khoản chi tiêu được lấy từ quỹ phát triển khoa học công nghệ

Giảm quỹ PTKH & CN đã hình thành tài sản cố định khi tính hao mòn, giá trị còn lại của tài sản này khi nhượng bán, thanh lí, chi phí thanh lí, nhượng bán tài sản cố định hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ

Giảm quỹ PTKH & CN khi tài sản cố định hình thành từ quỹ này chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh

2.2. Bên có:

Quỹ phát triển khoa học công nghệ được sử dụng vào chi phí quản lí doanh nghiệp

Số thu từ việc thanh lí, bán TSCĐ đã hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ

– Số dư bên có: tình hình nguồn quỹ PTKH & CN hiện còn

3. Cách hạch toán TK 356 quỹ phát triển khoa học công nghệ theo TT 133

3.1. Chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định thanh lí, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 3561 – quỹ phát triển KH&CN

Nợ TK 133 – thuế GTGT được triết khấu (nếu có)

3.2. Ghi giảm tài sản cố định thanh lí, nhượng bán

Nợ TK 3562 – quỹ phát triển khoa học công nghệ đã hình thành tài sản cố định (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn tài sản)

3.3. Khi đầu tư mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ PTKH & CN ghi

Nợ TK 211 Tài sản cố định (nguyên giá)

Nợ TK 133 – thuế giá trị gia tăng được chiết khẩu (nếu có)

3.4. Khi bán sản phẩm sản xuất thử

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.5. Sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ ghi

Nợ TK 356 – quỹ PTKH & CN

Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ

3.6. Khi bán sản phẩm thử cao cao hơn so với chi phí ban đầu bỏ ra cho sản xuất ghi

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 356

Cuối mỗi kì, kế toán sẽ tình hao mòn tài sản cố định được đầu tư mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi

Nợ TK 3562, Có TK 214

Hạch toán Qũy phát triển khoa học công nghệ TK 356 theo TT 133
Hạch toán Qũy phát triển khoa học công nghệ TK 356 theo TT 133

Tài khoản 356 – quỹ phát triển khoa học công nghệ. Là tài khoản có tầm quan trọng đặc biệt và được sử dụng thường xuyên trong các doanh nghiệp. Biết được cách hạch toán quỹ phát triển khoa học công nghệ tài khoản 356 thông tư 133 việc tính toán, báo cáo tài chính sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Hiện nay, không ít các công cung cấp dịch vụ dạy kế toán nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó trong thể không kể đến Kế toán Việt Hưng, địa chỉ tin cậy của không ít doanh nghiệp, mọi thông tin về các hạch toán tài khoản cũng như chi tiết dịch vụ tại đây, mời bạn tham khảo trên website: https://lamketoan.vn

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho