Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu TT

Sau khi tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ sản xuất sản phẩm.

1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ:

– Sản phẩm dở dang cuối kỳ là những sản phẩm mà tại thời điểm tính giá thành chưa hoàn thành về mặt kỹ thuật sản phẩm, thủ tục quản lý ở các giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.

– Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ vừa phụ thuộc vào quy trình sản xuất vừa phụ thuộc vào việc chọn lựa kỳ tính giá thành trước khi đi vào tính giá thành sản phẩm. Cụ thể:

+ Nếu chọn kỳ tính giá thành không trùng với chu kỳ sản xuất sẽ làm tăng số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

+ Nếu chọn kỳ tính giá thành trùng với chu kỳ sản xuất sản phẩm thì sẽ tránh được hoặc giảm số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Xem thêm:

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

– Nội dung phương pháp:

Theo phương pháp đánh giá dở dang cuối kỳ này thì sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, còn các loại chi phí khác như: chi phí gia công chế biến sẽ tính hết vào cho toàn bộ sản phẩm hoàn thành.

– Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này phù hợp với những DN sản xuất có quy trình sản xuất sản phẩm giản đơn, có khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất phát sinh (so với chi phí nhân công trực tiếp và các khoản chi phí sản xuất chung).

danh-gia-san-pham-do-dang-cuoi-ky-theo-chi-phi-nguyen-vat-lieu-tt-1

– Công thức tính:

DCK = (DĐK + CNVLTT) / (QTP+QD)* QD

Trong đó:

DĐK: Chi phí dở dang đầu kỳ

DCK: Chi phí dở dang cuối kỳ

CNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ

QTP: Tổng khối lượng sản phẩm hoàn thành

QD: Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

– Ví dụ:

Doanh ngh;iệp A trong tháng 5/N sản xuất sản phẩm X có các số liệu như sau:

+ Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng (dư nợ trên TK 154) là: 8.000.000 đồng

+ Tổng chi phí sản xuất tập hợp được trong tháng là: 60.000.0000 đồng, trong đó:

 Chi phí NVLTT: 40.000.000 đồng

 Chi phí nhân công trực tiếp: 10.000.000 đồng

 Chi phí sản xuất chung: 10.000.000 đồng

+ Trong tháng sản xuất hoàn thành 100 sản phẩm nhập kho, còn lại 20 sản phẩm dở dang chưa hoàn thành vào cuối tháng.

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức tính ở trên, ta có:

Chi phí sản xuất sản phẩm X dở dang cuối tháng 5/N theo chi phí NVLTT là:

 (8.000.000+40.000.000) / (100+ 20)*20 = 8.000.000

Ngoài phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVLTT nêu trên thì DN sản xuất có thể lựa chọn 1 trong các phương pháp đánh giá khác như: đánh giá sản phẩm sản xuất dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương, theo chi phí sản xuất định mức,…

avatar
1 Chuỗi bình luận
1 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Nguyễn Thị Hoa Mơ
Khách
Nguyễn Thị Hoa Mơ

Dạ cho em hỏi là: Nếu tính theo phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí NVLTT thì chi phí sản xuất 1 sản phẩm dở dang bằng với chi phí sản xuất 1 thành phẩm luôn hay sao ạ??

hoang huong
Khách
hoang huong

k bằng, do chi phí sx 1 thành phẩm còn có chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung