Cập nhật mới bảng tỷ lệ trích đóng BHXH năm 2019

Người lao động hay người sử dụng lao động đều phải quan tâm tới tỷ lệ trích đóng BHXH hàng tháng. Năm 2019 với tỷ lệ trích đóng có sự thay đổi, kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật mới nhất bảng tỷ lệ trích đóng BHXH trong bài viết dưới đây để bạn đọc theo dõi, nắm bắt.

tỷ lệ trích đóng BHXH

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Với những thay đổi về chính sách tiền lương trong những ngày qua, Kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất.

CẬP NHẬT MỚI BẢNG TỶ LỆ TRÍCH ĐÓNG BHXH NĂM 2019

1. Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:

Mức đóng hàng tháng

=

Mức lương tháng đóng BHXH

x

Tỷ lệ trích đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động như sau

Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động Tổng cộng
BHXH 8% 25%
BHYT 1,5% 17% 4.5%
BHTN 1% 1% 2%
BHTNLĐ, BNN 0.5% 0.5%
Tổng tỷ lê trích 10.5% 21,5%

Mức lương đóng bảo hiểm sẽ căn cứ vào người lao động thuộc đối tượng nào:

  • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
  • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Lưu ý: Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  • Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

2. Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phụ thuộc vào trình độ NLĐ 

  • Mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH còn phụ thuộc vào trình độ của người lao động như sau. (ĐVT: đồng)
Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH năm 2019
Người chưa qua học nghề Người đã qua học nghề (+7%)
Vùng I 4.180.000 4.180.000 4.472.600
Vùng II 3.710.000 3.710.000 3.969.700
Vùng III 3.250.000 3.250.000 3.477.500
Vùng IV 2.920.000 2.920.000 3.124.400
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động hàng tháng trong năm 2019 như sau. (ĐVT: đồng).
Vùng Mức đóng BHXH tối đa Mức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019 Từ 01/7/2019 Người chưa học qua nghề Người đã học qua nghề
Vùng I 2.224.000 2.384.000 334.400 357.808
Vùng II 296.800 317.576
Vùng III 260.000 278.200
Vùng IV 233.600 249.952

3. Tỷ lệ trích đóng BHXH tự nguyện năm 2019

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Bất cứ ai là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Mức đóng hàng tháng

=

22%

x

Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn

Trong đó, mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng phải nộp năm 2019 như sau. (ĐVT: đồng)

Mức đóng BHXH tối đa Mức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019 Từ 01/7/2019
6.116.000 6.556.000 154.000

Với tỷ lệ trích đóng BHXH năm 2019 có sự thay đổi rõ rệt giữa hai giai đoạn trong năm.  Người lao động cần phải nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình. Người sử dụng lao động cần biết để tham gia đúng mức bảo hiểm cho người lao động. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận