Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản nhất 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế bắt buộc phải nộp vào cơ quan thuế đối với các đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh. Bài viết dưới đây kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế TNDN đơn giản năm 2019. 

thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

1. Xác định thu nhập chịu thuế

1.1 Thu nhập khác của doanh nghiệp:

Theo Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập 2019 gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
 • Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ.
 • Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá…

1.2 Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

1.3 Doanh thu tính thuế:

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ. Bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm. Thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần…

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách tính thuế TNDN

2.1 Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) được tính theo công thức:
Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế X Thuế suất Thuế TNDN
 • Các doanh nghiệp có lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ sẽ được miễn tính thuế đối với phần trích ra để lập quỹ. Vì vậy công thức tính Thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học và công nghệ sẽ là:
Thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu tính thuế – Quỹ khoa phát triển KH&CN) Thuế suất Thuế TNDN

Các thành phần trong công thứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu tính thuế =  Doanh thu chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển)
 • Thu nhập chịu thuế là tổng tất cả các nguồn thu nhập của doanh nghiệp từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,…
Doanh thu chịu thuế =  Tổng doanh thu – Chi phí được trừ
 • Tổng doanh thu bao gồm toàn bộ thu nhập từ việc giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong đó đã được trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp đã được nhận hoặc chưa được nhận và các nguồn doanh thu khác. Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu không bao gồm thuế GTGT, nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu đã bao gồm thuế GTGT.
 • Chi phí được trừ là tất cá các khoản phát sinh trong đó có chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Các khoản thu nhập miễn Thuế TNDN được quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10.
 • Các khoản lỗ  kết chuyển: là những khoản do doanh nghiệp lựa chọn để bù vào số lỗ của hoạt động kinh doanh trong trường hợp xảy ra lỗ. Phần thu nhập còn lại sau khi đã bù trừ vẫn phải áp dụng mức thuế suất Thuế TNDN.

Lưu ý:

 • Thuế suất TNDN năm 2019 là 20% (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

2.2. Cách tính thuế TNDN 2019 cho những DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

Áp dụng phương pháp này dành cho các DN:

 • Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.
 • DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

 • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
 • Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
 • Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
 • Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví dụ:

Công ty kế toán Việt Hưng có phát sinh hoạt động cho thuê nhà. Doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng  x  5% = 5.000.000 đồng.

Hy vọng bài viết bổ sung thêm các thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939