Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng mới nhất

Tự quyết toán thuế TNCN – Việc tự đi quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có một số khó khăn đối với cá nhân trong quá trình thực hiện; Kế toán Việt Hưng xin có bài viết hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

tự quyết toán thuế tncn
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng mới nhất

XEM THÊM:

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng
Cách kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng tổng cục thuế

1. Thủ tục tự quyết toán thuế TNCN

Căn cứ theo Thông tư 92/2015/TT-BTC & Thông tư 126/2020/NĐ-CP về thủ tục tự quyết toán thuế TNCN:

– Mẫu số 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế 

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN  (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc)

– Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (bản chụp nếu có)

– Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (bản chụp nếu có)

– Phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài (nếu trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài)

⇒ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tự quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. Và việc thực hiện khai thuế; quyết toán thuế TNCN theo Mẫu 02-QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC gồm các bước như sau:

Theo Mẫu số 02/QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC:

1.1 Mở trình duyệt Internet Explorer

1.2 Vào trang “thuedientu.gdt.gov.vn”, màn hình hiện giao diện của trang thuế điện tử

1.3 Chọn “Cá nhân” ở góc bên phải màn hình, như hình bên dưới

HA 37.1 2

tự quyết toán thuế tncn
Đăng nhập tài khoản

1.4 Tiếp đó màn hình hiện giao diện của “Thuế Việt Nam”; ta chọn “Đăng nhập” ở góc bên trên, phía bên phải màn hình, như hình dưới đây

– Trong cửa sổ đăng nhập ta điền như sau:

+ Mã số thuế: đánh mã số thuế của cá nhân cần khai thuế vào

Ví dụ: 8341743666

+ Mã kiểm tra: Đánh 4 ký tự xuất hiện ở phía bên phải vào; chú ý phải đánh đúng các ký tự xuất hiện thì hệ thống mới cho truy cập tiếp; nếu là ký tự in hoa thì phải đánh in hoa.

Ví dụ trong trường hợp này là: 6UL9

– Chọn “Tiếp tục

thủ tục tự quyết toán thuế tncn
Đăng nhập nộp thuế cá nhân 1

– Trong cửa sổ “Đăng nhập” điền các thông tin sau

+ Ngày cấp Mã số thuế: Đánh ngày tháng năm cấp mã số thuế vào

Ví dụ: 26/03/2020

+ Cơ quan thuế tỉnh/thành phố: Chọn cơ quan thuế cấp mã số thuế

Ví dụ: Cục thuế Tỉnh Thái Bình

+ Cơ quan thuế quản lý: chọn cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ thuế

Ví dụ: Cục thuế Tỉnh Thái Bình

– Chọn “Đăng nhập

tự quyết toán thuế tncn
Đăng nhập nộp thuế cá nhân 2

+ Chọn “Quyết toán thuế

+ Chọn “Kê khai trực tuyến

cá nhân quyết toán thuế tncn
Kê khai trực tuyến

– Trong cửa sổ “ Chọn thông tin tờ khai” ta điền như sau:

+ Tên người gửi: là tên người nộp thuế TNCN

+ Địa chỉ liên hệ: đánh địa chỉ thường trú vào

+ Điện thoại liên lạc: điện thoại di động của NNT

+ Địa chỉ email: địa chỉ email của NNT

+ Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015)

+ Chọn cơ quan thuế quyết toán

  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế
  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc

+ Cục thuế: Chọn cục thuế nơi quyết toán thuế. Ví dụ: Cục thuế tỉnh Thái Bình

+ Loại tờ khai: Tờ khai chính thức (cá nhân tự quyết toán thuế tncn)

+ Năm kê khai: năm quyết toán thuế. Ví dụ: 2019

+ Chọn: “từ tháng- đến tháng”. Ví dụ: 01/2019 đến 12/2019

+ Chọn “Tiếp tục

tự quyết toán thuế tncn
Quyết toán thuế

1.5. Màn hình hiện giao diện tờ khai 02/QTT-TNCN (TT92/2015), ta điền các chỉ tiêu như sau:

tự quyết toán thuế tncn
Tờ khái quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

– Cụ thể các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:

+ Chỉ tiêu [07]: Quận/huyện: Ví dụ: Huyện Đông Hưng

+ Chỉ tiêu [08]: Tỉnh/thành phố. Ví dụ: Thái Bình

+ Chỉ tiêu [09]: Điền số điện thoại của NNT vào. Ví dụ: 0987934562

+ Chỉ tiêu [11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. VÍ dụ: ntphuong88.tb@gmail.com

+ Chỉ tiêu [12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Điền tài khoản ngân hàng của NNT vào, nếu trường hợp phát sinh số thuế được hoàn thì sau này thuế họ sẽ chuyển tiền theo tài khoản này.

+ Chỉ tiêu [12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó. Ví dụ: 21 Minh Khai, Thái Bình

+ Chỉ tiêu [13] đến chỉ tiêu [21]: Thông tin đại lý thuế (nếu có), không có thì bỏ qua

Từ chỉ tiêu [22] đến chỉ tiêu [49], nếu có ô trống thì ta đánh vào, còn các chỉ tiêu không có thì phần mềm nó tự tính

+ Chỉ tiêu [22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (cá nhân tự quyết toán thuế tncn)

Số thuế phát sinh

+ Chỉ tiêu [27]: Số người phụ thuộc: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [28]: Các khoản giảm trừ: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.

+ Chỉ tiêu [32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

+ Chỉ tiêu [33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (cá nhân tự quyết toán thuế tncn)

+ Chỉ tiêu [34]: Tổng thu nhập tính thuế: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: phần mềm tự tính

Số thuế được khấu trừ

+ Chỉ tiêu [36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Chỉ tiêu [38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

+ Chỉ tiêu [39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

+ Chỉ tiêu [40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước (cá nhân tự quyết toán thuế tncn)

Số thuế thu nhập cá nhân

+ Chỉ tiêu [41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam; năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.

+ Chỉ tiêu [44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: phần mềm tự tính

Số thuế hoàn trả

+ Chỉ tiêu [46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu [48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này (cá nhân tự quyết toán thuế tncn)

+ Chỉ tiêu [49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: phần mềm tự tính

THAM KHẢO: 

>> Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN

> Cách tra cứu mã số thuế cá nhân trên tổng cục thuế

Trên đây là những chia sẻ hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng mới nhất mong rằng sẽ giúp ích cho các cá nhân khi thực hiện – Nếu có thắc mắc nào liên quan đến cá khoá học Kế toán Online liên hệ với Kế toán Việt Hưng ngay hôm nay!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận