Kế toán doanh nghiệp

Th9
07

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên gồm những gì Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới ra trường chưa xin được công việc theo đúng ngành nghê kế toán mà các bạn theo học. Khóa học [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
30

Khóa học thực hành kế toán gia công

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán gia công 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu. Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán. Khóa học bao gồm các nội dung sau: I. Nguyên lý kế toán - khóa học kế toán cho người mới bắt đầu Tại [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Kế toán xây dựng Kế toán xây dựng là một mảng khó đối với kế toán. Khi làm kế toán xây dựng. Đòi hỏi các bạn kế toán xây dựng rất nhiều kỹ năng. Cũng như kinh nghiệm làm việc. Để có thể hiểu vào tính giá thành chính xác. Dưới [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
30

Khóa học thực hành kế toán sản xuất

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán sản xuất 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
29

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Số dư đầu kỳ - Hướng dẫn khai báo mã danh mục nhân viên, danh mục tài khoản ngân hàng - Hướng dẫn khai báo mẫ hàng hóa đầu kỳ, cập nhật chi tiết số dư chi tiết báo cáo tồn kho hàng hóa. - Hướng dẫn khai báo mã [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
27

Khóa học thực hành kế toán vận tải

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ Tạo và quản lý các danh muc phòng ban: Phân biệt phòng ban liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, và phòng ban liên quan đến chi phí cho bộ phận phòng điều xe. Tạo và quản lý danh sách khách hàng, [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
25

Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC I. Số dư đầu kỳ Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả nhà cung cấp. Cập [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán khách sạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán khách sạn 1.1. Kiểm tra, cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán nhà hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học kế toán nhà hàng 1.1. Khai báo Khai báo các danh mục phòng ban, nhân viên, tài khoản ngân hàng. Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp Tạo các công trình, vụ việc [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 1 của 212