Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kế toán xây dựng là một mảng khó đối với kế toán. Khi làm kế toán xây dựng. Đòi hỏi các bạn kế toán xây dựng rất nhiều kỹ năng. Cũng như kinh nghiệm làm việc. Để có thể hiểu vào tính giá thành chính xác. Dưới đây, là những nội dụng mà các bạn có thể nhận được. Khi tham gia khóa học kế toán xây dựng tại Kế toán Việt Hưng.

1. Chuẩn bị trước khi học kế toán xây dựng

 • Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các phần mềm kế toán
 • Hướng dẫn một số thủ thuật về Internet và máy tính
 • Hướng dẫn vào lớp học và làm việc trực tiếp với giáo viên
 • Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình trực tuyến

2. Phương pháp bóc tách chi phí dự toán – Kế toán xây dựng

Bạn hiểu được dự toán là công việc cơ sở của một Kế toán xây dựng. Việc hiểu cũng như biết cách bóc nhanh dự toán sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chính công việc của bạn. Vậy nội dung bóc tách dự toán trong khóa học này gồm:

2.1. Bóc tách dự toán

 • Giáo viên hướng dẫn bóc chi tiết 03 dự toán của công trình các loại

2.2. Phân tích chi phí NVL

 • Phân tích chi phí nguyên vật liệu chi tiết, tổng hợp NVL cho cả một công trình đang cần là bao nhiêu để có kế hoạch lấy hóa đơn đầu vào.

2.3. Phân tích chi phí nhân công

 • Phân tích chi tiết chi phí nhân công trong công trình đó cần lấy và nên lấy là bao nhiêu? Cái này vô cùng quan trọng để làm các bước hồ sơ về lương một cách chi tiết cho từng công trình sao cho hợp lý nhất.

2.4. Phân tích chi phí máy

 • Chi phí máy là chi phí gần như cũng không thể thiếu trong phần bóc tách bởi lý do công trình gần như cần đến máy: Máy có thể do khấu hao của các loại máy móc mà công ty sẵn có. Ngoài ra nếu thiếu các bạn cần tính chi phí máy đi thuê ra sao

Chính vì thế các bạn cần phải bóc được chi phí máy, dầu máy sử dụng cũng như định mức cho phần này.

 • Chi phí chung cần phân tích thêm cho công trình: Như chi phí lán trại, Chi phí thuê ngoài….
 • Sau khi các bạn nắm được cách bóc tách dự toán công trình thì mới đi vào nội dung chính của các phầ hạch toán dưới đây

3. Nội dung Cần học trong quá trình Hạch toán – Kế toán xây dựng

3.1. Xử lý số dư đầu kỳ – khóa kế toán xây dựng

Đối với các công ty xây dựng đã thành lập lâu trước đó các bạn cần phải xử lý số dư đầu kỳ trước: Nội dung cần học

3.1.1 Khai báo mã

 • Tạo các mã danh sách công trình, hạng mục công trình
 • Tạo các mã kho, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố đinh

3.1.2. Nhập số dư

 • Số dư chi tiết chi phí dở dang của các công trình
 • Công nợ chi tiết phải thu của các chủ đầu tư (Cần theo dõi chi tiết cho từng công trình vì một chủ đầu tư thường giao cho công ty nhà thầu nhiều công trình khác nhau)
 • Xử lý công nợ phải trả cho các nhà cung cấp
 • Tồn kho NVL đầu kỳ
 • Công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Mã, tên, giá trị, thời gian sử dụng, thời gian còn lại, giá trị còn lại….
 • Cập nhập số dư cân đối số phát sinh đầu kỳ

3.2. Xử lý Chi phí phát sinh trong kỳ – khoá kế toán xây dựng

3.2.1. Hạch toán mua vào
 • Hạch toán chi phí nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình
 • Hạch toán mua NVL nhập kho có kèm bảng kê chi tiết
 • Hạch toán hóa đơn mua TSCĐ, CCDC .Ghi tăng TSCĐ, CCDC
 • Hạch toán chi phí vận chuyển phân bổ vào giá mua NVL
 • Hạch toán các chi phí mua ngoài khác
3.2.2. Hạch toán kho
 • Cách xuất kho, phân bổ NVL vào cho từng công trình cho hợp lý với dự toán

3.2.3. Phân bổ chi phí

 • Tính khấu hao phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC vào cho mỗi công trình ra sao theo tỷ lệ phù hợp căn cứ từ dự toán phù hợp chi phí máy thi công trên dự toán.
 • Hạch toán các chi phí máy thi công, phân bổ chi phí dầu Diezel cho vào máy thi công
3.2.4. Hạch toán lương
 • Hướng dẫn cách lập hồ sơ lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp và bộ phận công nhân trực tiếp thi công công trình
 • Hướng dẫn cách viết hợp đồng nhân công phù hợp đối với công ty xây dựng.
3.2.5. Hạch toán thuế
 • Hạch toán các loại thuế: Môn bài, Thuế vãng lai, TNDN, Thu nhập cá nhân
3.2.6. Hạch toán bán ra
 • Hạch toán doanh thu phát sinh cho các công trình

3.3. Xử lý công việc cuối kỳ trước khi lên BCTC

3.3.1. Lập tờ khai thuế, khấu trừ thuế
 • Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
 • Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh mẫu 05/GTKT
 • Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT
3.3.2. Bảng khấu hao TSCĐ, phân bổ CDCC
 • Lập bảng khấu hao TSCĐ cuối tháng và so sánh số liệu cuối kỳ.
 • Lập bảng phân bổ CCDC cuối tháng và so sánh số liệu cuối kỳ
3.3.3. Tính giá thành
 • Tính giá thành các công trình, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành theo hồ sơ nghiệm thu, thanh lý, Xác định các công trình
 • Xác định các công trình có chi phí dở dang chưa nghiệm thu.
 • Xác định doanh thu – giá thành cho các công trình cụ thể

3.4. Xử lý công việc cuối kỳ để lên BCTC.

3.4.1. Lập quyết toán thuế năm
 • Lập quyết toán thuế TNDN cuối năm
 • Lập quyết toán thuế TNCN cuối năm
3.4.2. Lập báo cáo tài chính đầy đủ:
 • Cân đối các chỉ tiêu để cân đối đúng bảng cân đối tài khoản
 • Cách lấy các số liệu lên Cân đối kế toán
 • Lập báo cáo kết quả Kinh doanh
 • Lập lưu chuyển tiền tệ
 • Lập thuyết minh báo cáo tài chính

3.5. Công việc in sổ sách và các báo cáo liên quan khác

Để phục vụ cho quá trình lưu giữ hồ sơ cũng như quyết toán với cơ quan thuế về sau. Chắc chắn các bạn kế toán cần phải làm công việc in sổ này cuối mỗi năm sau khi nộp BCTC.

Sổ sách bao gồm
 • Sổ cái các tài khoản:
 • Sổ chi tiết các tài khoản:
 • Chiết xuất các sổ sách lưu lại máy để trước khi quyết toán gửi cho cán bộ thuế
Báo cáo bao gồm:
 • Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cuối kỳ( chính là các chủ đầu tư ) theo từng công trình
 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Báo cáo doanh thu lãi lỗ các công trình
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết giá thành các công trình
 • Báo cáo chi tiết các công trình liên quan đến chi phí dở dang cuối kỳ
 • Báo cáo quỹ tiền mặt. tiền gửi ngân hàng.

3.6. Chia sẻ kinh nghiệm

Giáo viên giảng dạy là những kế toán trưởng, tổng hợp trong các công ty xây dựng lớn tại hà nội và các tỉnh. Chính vì thế họ có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này. Các bạn sẽ được giáo viên và trung tâm chia sẽ thật nhiệu kinh nghiệm như:

 • Cách sắp xếp hồ sơ xây dựng
 • Cách chuẩn bị hồ sơ cho công ty Xây dựng trước khi quyết toán
 • Các vấn đề mà thuế hay quan tâm khi bạn quyết toán và các kinh nghiệm khác

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian Cơ Hội Học Phí.

Học phí

💎 Tự học: 1.000.000đ
💎 Tự chọn: 350.000đ / buổi
💎 Lớp online: 2.000.000đ
💎 Giáo viên riêng: 4.000.000đ 
💎 Lớp tập trung: 4.300.000đ
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
Chương trình khuyến mại khác

Ứng dụng – Hỗ trợ

Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học online

- Tiết kiệm thời gian, có thể học bất cứ nơi đâu - bất cứ lúc nào, không cần phải tới lớp.
- Chủ động thời gian học, cân bằng công việc và gia đình.
- Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
- Giáo trình kế toán online được biên soạn trên công nghệ 4.0
- Hơn 10.000 video trợ giảng
- Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Chất lượng vượt trội

- Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
- 06 hình thức học đáp ứng được nhu cần của mọi đối tượng học viên.
- Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
- Học đến đâu làm được ngay đến đó
- Thư việc tài liệu kế toán, Phần mềm kế toán tải về miễn phí.
- Hỗ trợ 24/7 thông quan 08 kênh support

Học viên đánh giá

Phải nói rằng ban đầu để quyết định học kế toán tại trung tâm nào thật là khó. Nhưng mình thật sự đã tìm được nơi mà mình tin(...)

Học viên: Đặng Thị Liên – 1983 – Đà Nẵng
Đang làm việc tại Đà Nẵng

Cảm ơn trung tâm nói chung và giáo viên trực tiếp giảng dạy em trong suốt thời gian qua - Giáo viên Thu Hương đã tạo điều kiện giúp(...)

Học viên: Nguyễn Thị Kiều Loan – 1993 – Sơn La
Đang làm việc tại Sơn La

Xem tất cả đánh giá của học viên

Gương mặt giáo viên

Giáo viên Cao Khánh Huyền tốt nghiệp khoa kế toán trường đại học kinh tế quốc dân.
Hiện cô đang làm kế toán tổng hợp cho công ty cổ phần kinh.....

Giáo viên: Cao Khánh Huyền
Kế toán thuế, lý thuyết kế toán

Giáo viên Mai Thị Xuyến hiện đang làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH GK FINECHEM VIỆT NAM. Tốt nghiệp khoa Kế toán kiểm toán - Đại Học Thương Mại.

Giáo viên – Mai Thị Xuyến
Kế toán tổng hợp, kế toán thuế

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Có 18 bình luận

 1. Hà Thị Hảo đã viết:

  Cho e hỏi e học kế toán xây dựng gấp thì có thể học các ngày liên tục trong tuần được k ak?

 2. Nguyen Han đã viết:

  Cho mình hỏi, mình đang làm bên xây dựng nhưng chủ yếu thiên về kỷ thuật, vẫn chưa biết gì về kế toán thì khóa học này mình có thể đăng ký học được không?

 3. Le Thi Bich Hoa đã viết:

  MÌnh lần đầu hạch toán kế toán xây dựng, bỡ ngỡ, hok biết phải làm ntn? trình tự ra sao? Mình đang xử lý số liệu của bảng tổng hợp vật tư trên dự toán với hóa đơn nhập vào. Tiếp theo mình phải làm gì? Giúp mình với. Cảm ơn Trung tâm

 4. Hoàng Thị thu đã viết:

  Em chưa làm ktxd bao giờ. ko biêt phải làm gì. Mong trung tâm giúp e. e vào công ty thì có 2 dự toán đang làm dở rùi. người cũ nghỉ. em ko hiểu phần cũ họ làm thế nào. e mới tổng hợp tiếp các chi phí vật tư, chi phí máy, nhân công. tiền mặt….E ko biết phải so với dự toán như nào để báo sếp lấy hóa đơn đầu vào. còn 1 khoản lãi vay. lãi vay bao gồm những j. giúp e với. e đang rất cần. E cảm ơn nhiều ạ

  • Kiều Diễm Nguyễn Thị đã viết:

   Bạn có thể học trên chứng từ bên bạn. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn bóc tách dự toán và hạch toán chi phí theo đúng những gì phát sinh tại doanh nghiệp bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.