NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là một mảng khó đối với kế toán. Khi làm kế toán xây dựng. Đòi hỏi các bạn kế toán xây dựng rất nhiều kỹ năng. Cũng như kinh nghiệm làm việc. Để có thể hiểu vào tính giá thành chính xác. Dưới đây, là những nội dụng mà các bạn có thể nhận được. Khi tham gia khóa học kế toán xây dựng tại Kế toán Việt Hưng.

1. Chuẩn bị trước khi học kế toán xây dựng

 • Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các phần mềm kế toán
 • Hướng dẫn một số thủ thuật về Internet và máy tính
 • Hướng dẫn vào lớp học và làm việc trực tiếp với giáo viên
 • Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình trực tuyến

2. Phương pháp bóc tách chi phí dự toán – Kế toán xây dựng

Bạn hiểu được dự toán là công việc cơ sở của một Kế toán xây dựng. Việc hiểu cũng như biết cách bóc nhanh dự toán sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chính công việc của bạn. Vậy nội dung bóc tách dự toán trong khóa học này gồm:

2.1. Bóc tách dự toán

 • Giáo viên hướng dẫn bóc chi tiết 03 dự toán của công trình các loại

2.2. Phân tích chi phí NVL

 • Phân tích chi phí nguyên vật liệu chi tiết, tổng hợp NVL cho cả một công trình đang cần là bao nhiêu để có kế hoạch lấy hóa đơn đầu vào.

2.3. Phân tích chi phí nhân công

 • Phân tích chi tiết chi phí nhân công trong công trình đó cần lấy và nên lấy là bao nhiêu? Cái này vô cùng quan trọng để làm các bước hồ sơ về lương một cách chi tiết cho từng công trình sao cho hợp lý nhất.

2.4. Phân tích chi phí máy

 • Chi phí máy là chi phí gần như cũng không thể thiếu trong phần bóc tách bởi lý do công trình gần như cần đến máy: Máy có thể do khấu hao của các loại máy móc mà công ty sẵn có. Ngoài ra nếu thiếu các bạn cần tính chi phí máy đi thuê ra sao

Chính vì thế các bạn cần phải bóc được chi phí máy, dầu máy sử dụng cũng như định mức cho phần này.

 • Chi phí chung cần phân tích thêm cho công trình: Như chi phí lán trại, Chi phí thuê ngoài….
 • Sau khi các bạn nắm được cách bóc tách dự toán công trình thì mới đi vào nội dung chính của các phầ hạch toán dưới đây

3. Nội dung Cần học trong quá trình Hạch toán – Kế toán xây dựng

3.1. Xử lý số dư đầu kỳ – khóa kế toán xây dựng

Đối với các công ty xây dựng đã thành lập lâu trước đó các bạn cần phải xử lý số dư đầu kỳ trước: Nội dung cần học

3.1.1 Khai báo mã

 • Tạo các mã danh sách công trình, hạng mục công trình
 • Tạo các mã kho, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố đinh

3.1.2. Nhập số dư

 • Số dư chi tiết chi phí dở dang của các công trình
 • Công nợ chi tiết phải thu của các chủ đầu tư (Cần theo dõi chi tiết cho từng công trình vì một chủ đầu tư thường giao cho công ty nhà thầu nhiều công trình khác nhau)
 • Xử lý công nợ phải trả cho các nhà cung cấp
 • Tồn kho NVL đầu kỳ
 • Công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Mã, tên, giá trị, thời gian sử dụng, thời gian còn lại, giá trị còn lại….
 • Cập nhập số dư cân đối số phát sinh đầu kỳ

3.2. Xử lý Chi phí phát sinh trong kỳ – khoá kế toán xây dựng

3.2.1. Hạch toán mua vào
 • Hạch toán chi phí nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình
 • Hạch toán mua NVL nhập kho có kèm bảng kê chi tiết
 • Hạch toán hóa đơn mua TSCĐ, CCDC .Ghi tăng TSCĐ, CCDC
 • Hạch toán chi phí vận chuyển phân bổ vào giá mua NVL
 • Hạch toán các chi phí mua ngoài khác
3.2.2. Hạch toán kho
 • Cách xuất kho, phân bổ NVL vào cho từng công trình cho hợp lý với dự toán

3.2.3. Phân bổ chi phí

 • Tính khấu hao phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC vào cho mỗi công trình ra sao theo tỷ lệ phù hợp căn cứ từ dự toán phù hợp chi phí máy thi công trên dự toán.
 • Hạch toán các chi phí máy thi công, phân bổ chi phí dầu Diezel cho vào máy thi công
3.2.4. Hạch toán lương
 • Hướng dẫn cách lập hồ sơ lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp và bộ phận công nhân trực tiếp thi công công trình
 • Hướng dẫn cách viết hợp đồng nhân công phù hợp đối với công ty xây dựng.
3.2.5. Hạch toán thuế
 • Hạch toán các loại thuế: Môn bài, Thuế vãng lai, TNDN, Thu nhập cá nhân
3.2.6. Hạch toán bán ra
 • Hạch toán doanh thu phát sinh cho các công trình

3.3. Xử lý công việc cuối kỳ trước khi lên BCTC

3.3.1. Lập tờ khai thuế, khấu trừ thuế
 • Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
 • Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh mẫu 05/GTKT
 • Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT
3.3.2. Bảng khấu hao TSCĐ, phân bổ CDCC
 • Lập bảng khấu hao TSCĐ cuối tháng và so sánh số liệu cuối kỳ.
 • Lập bảng phân bổ CCDC cuối tháng và so sánh số liệu cuối kỳ
3.3.3. Tính giá thành
 • Tính giá thành các công trình, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành theo hồ sơ nghiệm thu, thanh lý, Xác định các công trình
 • Xác định các công trình có chi phí dở dang chưa nghiệm thu.
 • Xác định doanh thu – giá thành cho các công trình cụ thể

3.4. Xử lý công việc cuối kỳ để lên BCTC.

3.4.1. Lập quyết toán thuế năm
 • Lập quyết toán thuế TNDN cuối năm
 • Lập quyết toán thuế TNCN cuối năm
3.4.2. Lập báo cáo tài chính đầy đủ:
 • Cân đối các chỉ tiêu để cân đối đúng bảng cân đối tài khoản
 • Cách lấy các số liệu lên Cân đối kế toán
 • Lập báo cáo kết quả Kinh doanh
 • Lập lưu chuyển tiền tệ
 • Lập thuyết minh báo cáo tài chính

3.5. Công việc in sổ sách và các báo cáo liên quan khác

Để phục vụ cho quá trình lưu giữ hồ sơ cũng như quyết toán với cơ quan thuế về sau. Chắc chắn các bạn kế toán cần phải làm công việc in sổ này cuối mỗi năm sau khi nộp BCTC.

Sổ sách bao gồm
 • Sổ cái các tài khoản:
 • Sổ chi tiết các tài khoản:
 • Chiết xuất các sổ sách lưu lại máy để trước khi quyết toán gửi cho cán bộ thuế
Báo cáo bao gồm:
 • Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cuối kỳ( chính là các chủ đầu tư ) theo từng công trình
 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Báo cáo doanh thu lãi lỗ các công trình
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết giá thành các công trình
 • Báo cáo chi tiết các công trình liên quan đến chi phí dở dang cuối kỳ
 • Báo cáo quỹ tiền mặt. tiền gửi ngân hàng.

3.6. Chia sẻ kinh nghiệm

Giáo viên giảng dạy là những kế toán trưởng, tổng hợp trong các công ty xây dựng lớn tại hà nội và các tỉnh. Chính vì thế họ có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này. Các bạn sẽ được giáo viên và trung tâm chia sẽ thật nhiệu kinh nghiệm như:

 • Cách sắp xếp hồ sơ xây dựng
 • Cách chuẩn bị hồ sơ cho công ty Xây dựng trước khi quyết toán
 • Các vấn đề mà thuế hay quan tâm khi bạn quyết toán và các kinh nghiệm khác

HỌC PHÍ

💎 Tự học: 1.000.000đ
💎 Giáo viên riêng: 4.000.000đ 
💎 Lớp trực tuyến: 3.600.000đ
💎 Lớp tập trung: 4.200.000đ
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
➡️ Lịch Khai giảng + Thời gian học

KHUYẾN MẠI

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
➡️ Chương trình khuyến mại khác

Học trực tuyến

 • Tiết kiệm thời gian, có thể học bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, không cần phải tới trường.
 • Chủ động thời gian học, cân bằng công việc và gia đình.
 • Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.

Chất lượng vượt trội

 • Học với 1 giảng viên – 1 học viên
 • Giáo trình giảng dạy được biên soạn từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kế toán
 • Kho video trợ giảng khổng lồ và duy nhất ,kết hợp với thư viện tài liệu miễn phí và đa dạng chỉ có tại Lamketoan.vn.

Hỗ trợ tư vấn 24/7

 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên 24/7.
 • Đội ngũ chăm sóc học viên ngay cả khi kết thúc khóa học.
 • Hệ thống chấm điểm tự động các bài kiểm tra.
ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN
25/08/2015

Lúc đầu xem báo cáo tài chính kế toán làm mà chẳng hiểu mô tê gì hết. Tôi đâu có biết hình thức học kế toán online. Tình cơ vô google tìm thấy video Lamketoan.vn dạy hay quá trời mà sao hồi giờ mình không biết. Bây giờ Tôi đã làm được tất cả CV kế toán của Công ty của tôi.

Đã học thực hành kế toán xây dựng - xây lắp
19/09/2015

Em học tin học mà bây giờ làm kế toán nhờ có lamketoan.vn mà e thích chị Lam dạy e nhất chị dạy dễ hiểu, lại nhiệt tình.Tuy e đã kết thúc khóa học lâu rồi nhưng khi e cần giúp đỡ chị luôn giúp đỡ em trong công việc kế toán hiện tại .Cảm ơn lamketoan.vn cảm ơn chị Lam yêu dấu.

Đã học thực hành kế toán xây dựng - xây lắp trên hóa đơn chứng từ của Cty mình
GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

Giáo viên Trần Thị Thuyết tốt nghiệp Học Viện Tài Chính. Cô là công chức nhà nước và hiện đang làm kế toán trưởng tại một đơn vị hành chính sự nghiệp. Có đã giảng dạy cho Lamketoan.vn được hơn 2 năm. Cô chuyên dạy các khóa học như:
- Thực hành.....

Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp

Giáo viên ĐỖ VĂN MAI tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Thầy hiện đang là kế toán trưởng của tập đoàn quốc tế năm sao. Thầy có 6 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp và kế toán thuế, 2 năm làm kế toán trưởng. Thầy đã giảng dạy tại.....

Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế

18 Bình luận

 • Em học trên chứng từ 2 buổi

  Vũ Thị Phương Thúy Trả lời
 • Cho e hỏi e học kế toán xây dựng gấp thì có thể học các ngày liên tục trong tuần được k ak?

  Hà Thị Hảo Trả lời
  • Viết bình luận…

   Khách Trả lời
 • Buổi 10 học trên chứng tử Giáo viên Cao Lam

  Trần Thị Thùy Trả lời
 • Buổi 11 học trên chứng từ Giáo viên Cao Lam

  Trần Thị Thùy Trả lời
 • Chị Lam – Vũ Thị Phương Thúy học trên chứng từ học viên, buổi thứ 6

  Vũ Thị Phương Thúy Trả lời
 • Nguyen thanh thu huyen GV: Cao thi lam

  diem danh Trả lời
 • Khổ a học Xây Dựng trên chứng từ

  Hoc Vien: Mai Lan Giao Vien: Cao Lam Buoi :3 Trả lời
 • HV: Võ Thùy Tâm, GV: Cao Thị Lam. Buổi học 7

  Võ Thùy Tâm Trả lời
 • Mien phi tu hoc tren giao trinh truc tuyen

  phanthuy Trả lời
 • Em muốn học về bóc tách dự toán công trình trung tâm có dạy k ak

  Hoàng Oanh Trả lời
 • học ở đâu ạ

  ngọc Trả lời
 • Cho mình hỏi, mình đang làm bên xây dựng nhưng chủ yếu thiên về kỷ thuật, vẫn chưa biết gì về kế toán thì khóa học này mình có thể đăng ký học được không?

  Nguyen Han Trả lời
 • Lớp kế toán xây dựng mới bao giờ khai giảng ạ?

  Khách Trả lời
 • MÌnh lần đầu hạch toán kế toán xây dựng, bỡ ngỡ, hok biết phải làm ntn? trình tự ra sao? Mình đang xử lý số liệu của bảng tổng hợp vật tư trên dự toán với hóa đơn nhập vào. Tiếp theo mình phải làm gì? Giúp mình với. Cảm ơn Trung tâm

  Le Thi Bich Hoa Trả lời
  • ai học kế toán việt hưng rồi cho em xin ý kiến ạ

   Khách Trả lời
 • Em chưa làm ktxd bao giờ. ko biêt phải làm gì. Mong trung tâm giúp e. e vào công ty thì có 2 dự toán đang làm dở rùi. người cũ nghỉ. em ko hiểu phần cũ họ làm thế nào. e mới tổng hợp tiếp các chi phí vật tư, chi phí máy, nhân công. tiền mặt….E ko biết phải so với dự toán như nào để báo sếp lấy hóa đơn đầu vào. còn 1 khoản lãi vay. lãi vay bao gồm những j. giúp e với. e đang rất cần. E cảm ơn nhiều ạ

  Hoàng Thị thu Trả lời
  • Bạn có thể học trên chứng từ bên bạn. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn bóc tách dự toán và hạch toán chi phí theo đúng những gì phát sinh tại doanh nghiệp bạn

   Kiều Diễm Nguyễn Thị Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *