NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Nghiệp vụ đầu kỳ kế toán bệnh viện

 • Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị
 • Tạo và cập nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp
 • Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục.
 • Khai báo danh mục TSCĐ đầu năm với các nội dung cụ thể: mã, tên, tình trạng, đơn vị sử dụng, Ngày sử dụng, ngày tính hao mòn, nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, tài khoản nguồn tương ứng.
 • Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.

2. Nghiệp vụ phát sinh trong kỳ – kế toán bệnh viện

 • Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất
 • Hướng dẫn lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng.
 • Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn theo dõi, quản lý và hạch toán kho dược của Bệnh viện; các đơn vị trực thuộc và phòng khám liên kết.
 • Hướng dẫn cách phân biệt nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ.
 • Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu của đơn vị.
 • Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu dịch vụ của đơn vị.
 • Hướng dẫn quản lý, hạch toán và quyết toán các khoản thu viện phí; thu dịch vụ như phòng khám liên kết và các dịch vụ khác của Bệnh viện.
 • Hướng dẫn xử lý, hạch toán và quyết toán các khoản chi từ nguồn thu viện phí; thu dịch vụ của Bệnh viện.
 • Hướng dẫn quản lý, hạch toán các khoản đầu tư từ các dự án của cấp trên và từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
 • Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm tài sản cố định mua từ nguồn ngân sách; nguồn thu viện phí; nguồn thu dịch vụ; nguồn dự án…
 • Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm công cụ, dụng cụ.
 • Hướng dẫn theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng.
 • Kết chuyển chênh lệch nguồn thu , chi dịch vụ,
 • Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mãu mới nhát hiện hành hàng quý, năm.
 • Hướng dẫn lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mãu mới nhất hàng quý, năm.
 • Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo.

3. Nghiệp vụ cuối kỳ kế toán – kế toán bệnh viện

 • Trích lập các quỹ
 • Quyết toán cuối năm.
 • Hệ thống lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản.
 • Lập báo cáo tài chinh trong đơn vị HCSN cụ thể gồm:

+ Bảng cân đối TK

+ Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Phần I & Phần II)

+ Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

+ Báo cáo chi tiết kinh phí dự án (nếu có)

+ Bảng đối chiếu dự toán, tiền gửi tại kho bạc.

+ Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Công khai dự toán tài chính năm.

+ Sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng.

+ Và các sổ sách kế toán khác.

4. Quyền lợi sau khóa học

– Trả lời các câu hỏi thực tế kế toán bệnh viện bạn đang làm

– Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho việc kiểm toán nhà nước

HỌC PHÍ

💎 Giáo viên riêng: 5.500.000đ 

💎 Lớp trực tuyến: 4.800.000đ 

💎 Lớp tập trung: 6.000.000đ 

💎 Giáo trình riêng>= 6.500.000đ

KHUYẾN MẠI

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%

🎀 Học viên cũ: Giảm 10%

🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%

🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%

🎀 Sinh viên: Giảm 20%

🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%

>>> Chương trình khuyến mại khác

KHAI GIẢNG

💎 Tự học: Học ngay

💎 Giáo viên riêng: Sau 2 ngày

💎 Lớp trực tuyến: Sau 1 tuần

💎 Lớp tập trung: Sau 1 tuần

💎 Giáo trình riêng: Sau 2 ngày

Học trực tuyến

 • Tiết kiệm thời gian, có thể học bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, không cần phải tới trường.
 • Chủ động thời gian học, cân bằng công việc và gia đình.
 • Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.

Chất lượng vượt trội

 • Học với 1 giảng viên – 1 học viên
 • Giáo trình giảng dạy được biên soạn từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kế toán
 • Kho video trợ giảng khổng lồ và duy nhất ,kết hợp với thư viện tài liệu miễn phí và đa dạng chỉ có tại Lamketoan.vn.

Hỗ trợ tư vấn 24/7

 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên 24/7.
 • Đội ngũ chăm sóc học viên ngay cả khi kết thúc khóa học.
 • Hệ thống chấm điểm tự động các bài kiểm tra.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

danh-gia-cua-hoc-vien-3

Mình là một sinh viên chuyên ngành tài chính nhưng đã không đụng kế toán 1 thời gian khá dài rồi. Trong quá trình học chỉ là những lý thuyết, những bài hạch toán khô khan. Mình không có 1 cái nhìn tổng quát về công việc thực tế của 1 doanh nghiệp sẽ như thế nào. Xem thêm các đánh giá

danh-gia-cua-hoc-vien-1

Chào các bạn, mình đã học kế toán xây dựng trên chứng từ tại chính công ty của mình đang làm việc, khi mới bắt đầu làm công việc kế toán tại công ty xây dựng, mình gặp rất nhiều khó khăn, và chưa biết phải giải quyết các vấn đề, may mắn được giới thiệu và được học với giáo viên tại trung tâm.!

danh-gia-cua-hoc-vien-2

Mình không phải dân kế toán thế mà làm được BCTC, biết sử dụng phần mềm misa đó các bạn có tin không. Tất cả nhờ sự giúp đỡ tận tình của giáo viên đó là chị Lam. Cảm ơn trung tâm đặc biệt là chị Lam cô giáo viên dễ mến nhiệt tình tận tụy với học viên. Mình sẽ tiếp tục học thêm chương trình.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

Trả lời