Vũ Thị Yến Anh: Cẩm Phả – Quảng Ninh

Đã học thực hành kế toán xây dựng - xây lắp + Sản xuất + Kế toán thuế
Vùng đất Mỏ Quảng Ninh cảm ơn trung tâm đào tạo Lamketoan.vn rất nhiều, ban đầu mình không tin là có 1 trung tâm Kế toán lại dạy từ xa có kết quả cao như vậy. Nhưng thành quả cuối cùng quá sự tưởng tượng của mình. từ 1 người học kế toán ra trường 10, kiến thức rơi vãi trên con đường kiếm sống nhưng đến hôm nay mình đã hái được 1 thành quả-làm được Báo cáo tài chính niên độ 2014. Mình dám khẳng định mình với công việc Kế toán. Tự tin tìm ra cái sai của kế toán làm trước. Cảm ơn trung tâm rất nhiều. Mình sẽ nói với bạn bè và đồng nghiệp mình tự tin và nói rằng mình là học viên kế toán trung tâm, Lamketoan.vn đã cho mình 1 tương lai tốt đẹp.

Xem ý kiến của học viên Vũ Thị Yến Anh đã viết trên facebook.com/lamketoan của Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *