Đỗ Quang Chiến: TP. Hải Phòng

Đã học khóa thực hành kế toán thương mại dịch vụ
Đối với mình trước khi đăng ký học. mình cũng chưa chắc chắn lắm về mức độ tiếp thu kiến thức. Nhưng từ lúc học và được sự chỉ bảo tận tình không kể ngày đêm của cô giáo Hương. Mình đã nhận ra được rất nhiều điều kể cả về kế toán và các điều bên ngoài cuộc sống. 4 năm học đại học kiến thức mình nhận được chưa chắc đã bằng một khóa học ở lamketoan. Luôn mong cô hương và các cô giáo sức khỏe và thành công . Thân ^^

Xem ý kiến của học viên Đỗ Quang Chiến đã viết trên facebook.com/lamketoan của Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.