Các lưu ý khi xuất hóa đơn theo hợp đồng mới nhất

Xuất hóa đơn theo hợp đồng cần biết | Hóa đơn là một chứng từ trong giao dịch kinh tế sử dụng để chứng minh nguồn gốc, giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Trong khi hợp đồng là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên. Vậy khi xuất hóa đơn theo hợp đồng cần lưu ý những điểm gì? Hãy cùng với trung tâm kế toán Việt Hưng tham khảo những thông tin dưới đây nhé!

1. Bản chất của hóa đơn theo hợp đồng là gì ?

Hóa đơn theo hợp đồng là chứng từ được sử dụng để kê khai thuế, làm căn cứ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. Nó cũng là một trong những chứng từ quan trọng trong giao dịch kinh tế của các doanh nghiệp. 

Hóa đơn là chứng từ quan trọng để quản lý doanh nghiệp và kê khai thuế.

xuất hóa đơn theo hợp đồng 2
Hóa đơn là chứng từ quan trọng để quản lý doanh nghiệp và kê khai thuế.

Bản chất của hóa đơn theo hợp đồng chính là hóa đơn giá trị gia tăng, một chứng từ được dùng để ghi nhận việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Xuất hoá đơn theo hợp đồng bám sát giá trị và các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng được ký kết bởi hai bên.

2. Hóa đơn theo hợp đồng bao gồm những thông tin nào ?

Việc xuất hóa đơn theo hợp đồng phải được lập theo đúng mẫu do Bộ tài chính quy định và phải được ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của doanh nghiệp. Trên hóa đơn theo hợp đồng phải có đầy đủ các thông tin sau : 

⦁ Thông tin về hoá đơn bao gồm: Tên, ký hiệu, số, ngày tháng của hoá đơn.

⦁ Thông tin về người bán bao gồm: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán.

⦁ Thông tin về người mua bao gồm: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người mua

⦁ Thông tin về hàng hoá, dịch vụ bao gồm: Tên, số lượng, đơn giá, thành tiền.

⦁ Thông tin về thuế suất và thanh toán bao gồm: Thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế, tiền thanh toán bằng số và bằng chữ.

xuất hóa đơn theo hợp đồng 3
Hóa đơn phải được lập theo đúng mẫu của bộ tài chính quy định

Hóa đơn theo hợp đồng phải được lập và gửi cho người mua đúng thời hạn. Việc lập hóa đơn không đúng thời hạn có thể khiến người bán bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Hóa đơn theo hợp đồng được dùng để làm gì ?

xuất hóa đơn theo hợp đồng 6
Hóa đơn được dùng để ghi nhận các thông tin về giao dịch kinh tế đã phát sinh

Hóa đơn được dùng để ghi nhận các thông tin về giao dịch kinh tế đã phát sinh.

Hiện nay xuất hóa đơn theo hợp đồng sẽ được lập và lưu trữ dưới dạng điện tử, được phát hành và nhận bởi các bên tham gia giao dịch qua phương tiện điện tử. Hóa đơn theo hợp đồng được sử dụng để : 

⦁ Ghi nhận các thông tin về giao dịch kinh tế đã phát sinh, bao gồm các thông tin như : 

⦁ Tên,địa chỉ, MST, của bên bán và bên mua.

⦁ Số lượng và chủng loại hàng hóa , dịch vụ.

⦁ Giá cả của hàng hóa , dịch vụ.

⦁ Hình thức thanh toán.

⦁ Chứng minh nguồn gốc, giá trị hàng hóa, dịch vụ

⦁ Làm cơ sở để bảo hành hàng hóa, dịch vụ

⦁ Làm căn cứ để kê khai thuế với cơ quan thuế

⦁ Làm cơ sở để giải quyết tranh chấp.

4. Một số loại hóa đơn theo hợp đồng hiện nay ?

Hiện nay bộ tài chính quy định có 3 loại hóa đơn dùng cho các đối tượng khác nhau như sau : 

⦁ Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 01GTKT)

xuất hóa đơn theo hợp đồng 5
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là một loại hóa đơn được sử dụng để ghi nhận việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh và phải kê khai thuế giá trị gia tăng.

⦁ Hóa đơn bán hàng (Mẫu số 02 GTTT)

xuất hóa đơn theo hợp đồng 8
Mẫu hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng mẫu số 02 GTTT là hóa đơn bán hàng thông thường được sử dụng bởi các tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn này được áp dụng cho các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.

⦁ Hóa đơn bán hàng (Mẫu số 07KPTQ)

xuất hóa đơn theo hợp đồng 9
Mẫu hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan

Mẫu hóa đơn 07KPTQ dùng cho tổ chức, cá nhân nằm trong khu phi thuế quan.

Hóa đơn bán hàng (Mẫu số 07KPTQ) là loại hóa đơn được sử dụng bởi các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu phi thuế quan (KTT) để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân khác trong KTT hoặc bên ngoài KTT

5. Các lưu ý khi xuất hóa đơn theo hợp đồng

Nếu không thực hiện đúng các quy định về xuất hóa đơn, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Dưới đây là một số lưu ý cần chú ý khi xuất hóa đơn theo hợp đồng: 

⦁ Hóa đơn phải được lập theo đúng mẫu hóa đơn do Bộ tài chính quy định. Mẫu hóa đơn đang được sử dụng hiện nay là mẫu hóa đơn điện tử.

⦁ Hóa đơn phải được lập đúng thời hạn. Thời hạn lập là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ.

⦁ Hóa đơn cần phải có đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định.

⦁ Hóa đơn cần được ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của doanh nghiệp.

⦁ Hóa đơn phải được gửi cho người mua chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày lập hóa đơn.

⦁ Hóa đơn phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ ngày lập hóa đơn

6. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một loại chứng từ quan trọng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông các loại hàng hóa trên thị trường. Loại phiếu này không chỉ giúp chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong lưu thông mà còn giúp các doanh nghiệp có thể quản lý nội bộ.

6.1 Các trường hợp sử dụng mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Theo Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về các trường hợp sử dụng mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:

Đối với nhập khẩu ủy thác hàng hóa

Nếu đã nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu thì đơn vị kinh doanh sẽ trả hàng cho cơ sở ủy thác nhập khẩu sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu chưa nộp thuế GTGT ở bước nhập khẩu thì cơ sở nhận ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định của pháp luật làm chứng từ để lưu thông hàng hóa.

xuất hóa đơn theo hợp đồng 7
Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Đối với ủy thác xuất khẩu hàng hóa

Khi xuất hàng: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu cần sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

Nếu cơ sở kinh doanh có hàng hóa ủy thác xuất khẩu khi hàng hóa đã xuất khẩu, đồng thời được cơ quan hải quan xác nhận thì sẽ cần lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng. Bên nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán cho khách hàng nước ngoài.

Đối với dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử để xuất hàng cho đại lý

Trường hợp xuất hàng cho đại lý, nếu đơn vị phụ thuộc của các cơ sở kinh doanh (CSKD) nông, lâm, thủy sản đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính thì phải dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, không dùng hóa đơn GTGT.

Đối với khác sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

– Xuất hàng hóa để gia công

– Xuất và điều chuyển hàng hóa giữa những chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Xuất hàng hóa bán lưu động

– Góp vốn bằng tài sản (tài sản VN) để thành lập doanh nghiệp

– Tài sản khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp

6.2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cần có những chỉ tiêu nào?

– Tên người vận chuyển hàng hóa

– Phương tiện vận chuyển hàng hóa

– Địa chỉ của kho xuất và nhập hàng

– Thông tin hàng hóa (Tên, đơn vị, số lượng, chủng loại …)

– Những thông tin khác (Tên người xuất, nhận hàng, lệnh điều chuyển nội bộ …)

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

xuất hóa đơn theo hợp đồng
Hỏi đáp xuất hóa đơn theo hợp đồng

Trên đây là những lưu ý khi xuất hóa đơn theo hợp đồng mà trung tâm kế toán Việt Hưng gửi đến bạn. Bằng cách thực hiện đúng các lưu ý trên, các doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn theo hợp đồng một cách chính xác và hợp pháp. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận