Danh mục: Tin học ứng dụng

Ứng dụng tô màu xen kẻ các dòng trong bảng tính số lượng lớn

Ứng dụng tô màu xen kẽ giữa các dòng trong bảng tính với số lượng lớn. Trong quá trình thiết lập và sử dụng các ứng dụng trong Excel về quản lý. Và dò tìm danh sách cũng như số liệu với một khối lượng lớn. Chúng ta thường sẽ lựa trọn đánh dấu xen kẽ giữa các …