Tổng hợp hàng tồn kho

KHAI BÁO HÀNG TỒN KHO

1. Khai báo hàng tồn kho trên hệ thống phần mềm kế toán

Tham khảo:

Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp

Công việc của kế toán kho

– Trên hệ thống màn hình Quản lý của phần mềm kế toán chúng ta chọn mục Kế toán hàng tồn kho sau cùng chọn mục Tính giá trung bình như hình sau.

– Lúc này một màn hình mới xuất hiện và tại đây chúng ta tiến hành khai báo thông tin cần thiết để tiến hành tính giá bình quân cho các sản phẩm (mỗi một lần chạy tính giá thì được tính cho một kỳ, một tháng).

– Tại màn hình này chúng ta tiến hành nhập liệu như sau.

   + Từ kỳ – đến kỳ: Chúng ta điền theo tháng

   + Năm: Năm tính giá hiện hành

   + Tạo px chênh lệch giá trị tồn kho: Chúng ta điền 1

   + Các mục khác chúng ta bỏ qua

– Sau khi khai báo xong các thông tin cần thiết chúng ta tiến hành nhấn nút Nhận để thực hiện.

* Lưu ý:

Hàng tháng ta đều tiến hành chạy pp tính giá này. Mỗi khi cần tính giá chúng ta đều chạy lại từ đầu VD tháng 6 ta cần tính giá thì ta chạy tính giá từ tháng 1 đến tháng 6.

– Tiếp theo chúng ta chuyển sang mục Báo cáo hàng tồn kho sau đó chọn mục Tổng hợp nhập xuất tồn như hình sau.

– Một màn hình mới hiện ra và tại đây chúng ta tiến hành khai báo các thông tin cần thiết sau.

   + Từ ngày: Ngày đầu tiên của kỳ

   + Đến ngày: Ngày cuối cùng của kỳ

   + Các mục khác có thể bỏ qua

– Sau khi khai báo xong

Chúng ta nhấn nút Nhận để tiến hành vào xem bước tiếp theo như hình sau.

– Tại đây chúng ta sẽ kiểm tra lại các thông tin liên quan cần thiết so với giáo trình nếu phát hiện sai thì cần kiểm tra lại các bước liên quan cần thiết.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959