[Thông tư 39] Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thì khi bên bán và mua phát hiện hóa đơn sai sót phải hủy bỏ, thì bên bán và bên mua lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử.

biên bản thu hồi hóa đơn
[Thông tư 39] Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Chia sẻ các mẫu Phụ lục Thông tư 39/2014/TT-BTC: TẢI VỀ

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 về hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau:

  • Trước ngày 1/11/2018, các doanh nghiệp, các công ty vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy.
  • Sau ngày 1/11/2018, nếu doanh nghiệp, công ty nào vẫn còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thì sử dụng tiếp đến ngày 1/11/2020 nếu vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn giấy thì bắt buộc phải hủy và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử Viettel.

Nếu doanh nghiệp, công ty nào sử dụng hết hóa đơn giấy trước ngày 1/11/2020 thì sẽ chuyển sang sử dụng HĐĐT mà không được in hóa đơn giấy. Những doanh nghiệp nào thành lập từ ngày 1/11/2018 thì buộc phải sử dụng HĐĐT

1. Khi nào cần lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về Xử lý đối với hóa đơn đã lập:

– Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
– Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

=> Vậy khi một trong các trường hợp trên xảy ra thì người bán và người mua cần có biên bản xác nhận và lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai và xuất lại hóa đơn mới theo quy định.

2. Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn ĐT bị viết sai hay hai bên mua bán hàng hóa không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

=> Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn ĐT đã viết sai, 2 bên ký đóng dấu và xuất lại hóa đơn điện tử mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

 

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

         – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền

                                                                                               Tổng cộng      ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn điện tử: TẢI VỀ

Hướng dẫn huỷ hoá đơn điện tử: TẠI ĐÂY

3. Hướng dẫn viết biên bản thu hồi HĐ

– Trên biên bản thu hồi phải thể hiện rõ những nội dung sau:

  • Ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có 06 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành
  • Số hóa đơn
  • Ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên HĐ mới phải cùng ngày
  • Lý do thu hồi

– Sau khi lập xong biên bản thu hồi, 02 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản xác nhận và xuất lại hóa đơn mới.

Lưu ý: Nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.

4. Những lưu ý khi lập biên bản thu hồi HĐĐT

+ Biên bản thu hồi hóa đơn và HĐĐT đã lập sai trước đó phải cùng ngày.

+ Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ: lý do cần thu hồi, thu hồi hóa đơn số…ngày..tháng…ký hiệu…và xuất hóa đơn điện tử mới số…ngày…tháng…ký hiệu…

+ Sau khi lập xong bản thu hồi hóa đơn 2 bên mua bán phải ký ghi rõ họ tên và đóng dấu và thực hiên biên bản bàn giao hóa đơn , thu hồi hóa đơn bị sai, sau đó xuất lại hóa đơn điện tử mới.

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề về hướng dẫn huỷ hoá đơn ĐT. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các Khoá học ké toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

 

 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939