[Thông tư 200] Sơ đồ hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dang dở

Sơ đồ hạch toán Kế toán xây dựng cơ bản dở dang giúp người đọc dễ dàng ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến xây dựng cơ bản dở dang. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn đọc sơ đồ hạch toán theo TT 200/2014/TT-BTC trong bài viết này. 

kế toán xây dựng cơ bản dở dang
Sơ đồ hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dang dở

1. Căn cứ theo quy định pháp luật

Theo Điều 46 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: 

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 2411 – Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi chi phí mua sắm, trang bị thêm cũng được phản ánh vào tài khoản này.
 • Tài khoản 2412 – Xây dựng cơ bản: Phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình (theo từng đối tượng tài sản hình thành qua đầu tư) và ở mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB.
 • Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì không hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (kế toán xây dựng cơ bản dở dang)

2. Kết cấu và nội dung phản ánh

Tài khoản 241 – Kế toán xây dựng cơ bản dở dang

BÊN NỢ

 • Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh
 • Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ
 • Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư
 • Chi phí đầu tư XDCB bất động sản đầu tư
 • Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư

BÊN CÓ

 • Giá trị TSCĐ hình thành thông qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng
 • Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản chi phí duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt
 • Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển khi quyết toán được duyệt
 • Giá trị BĐS đầu tư hình thành qua đầu tư XDCB đã hoàn thành
 • Kết chuyển chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, BĐS đầu tư vào các tài khoản có liên quan.

SỐ DƯ NỢ

 • Chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ dở dang
 • Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt
 • Giá trị BĐS đầu tư xây dựng dở dang.

3. Sơ đồ hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dang dở

kế toán xây dựng cơ bản dở dang

THAM KHẢO: Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

Trên đây là sơ đồ hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dang dở theo thông tư 200 mong rằng sẽ bổ trợ thêm kiến thức cho nhà kế. Nếu có thắc nào nào về Khoá học kế toán xây dựng – lĩnh vực thế mạnh của Kế toán Việt Hưng ít trung tâm nào có được hãy liên hệ ngay chúng tôi. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939