Sổ tay hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Việc kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT chỉ được thực hiện khi phát hiện có sai sót, để thực hiện được công việc trên thì các bạn cần phải nắm vững các nguyên tắc khi kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT trước khi thực hiện theo các cách mà Trung tâm đào tạo kế toán hướng dẫn sau đây. Để khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình khi đã kê khai điều chỉnh bổ sung trước đó.

Time for tax concept
Thuế GTGT

Trong bài viết này, Trung tâm đào tạo kế toán – Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai điều chỉnh bổ sung trên phần mềm HTKK.

1. Nguyên tắc kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

Chỉ kê khai bổ sung khi đã hết thời hạn nộp tờ khai, khi cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế doanh nghiệp và kê khai bổ sung bất cứ khi nào phát hiện sai sót. Kê khai bổ sung nhưng vẫn chưa đúng, thì kê khai lại cho đúng, không giới hạn lần kê khai bổ sung …

2. Kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT được thực hiện như thế nào?

a/ Sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế:

– Khi các kế toán viên phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế:

Cách xử lý:
– Kế toán không cần phải lập tờ khai bổ sung mà chỉ phải lập tờ khai khác cho đúng sau đó nộp tờ khai thuế trước thời hạn là xong. (cái này cơ quan thuế chấp nhận tờ khai mới cuối cùng chỉ cần là trong thời hạn nộp tờ khai).

Ví dụ: 

Ngày 15/11/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 08/2016. Nhưng đến ngày 18/09/2016 thì Công ty này phát hiện ra sai sót

Cách xử lý: Các bạn chỉ cần lập tờ khai thuế GTGT mới sao cho đúng rồi nộp lại cho cơ quan thuế trước ngày 18/09/2016 là xong.

b/Sai sót khi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đã qua:

Khi xảy ra trường hợp này sẽ có 2 tình huống và cách xử lý sau:

  •  Sai sót không hề ảnh hưởng đế số tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế được khấu trừ:

Các sai sót sau: sai tên, sai ngày tháng năm trong hóa đơn, sai mã số thuế công ty, sai số hóa đơn,…

Cách xử lý sai sót: Kế toán không cần lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS:

– Vào kỳ kê khai sai sót à Chọn: “Tờ khai lần đầu” à Vào tiếp phục lục kê khai sai sót à Vào đây các bạn sửa lại cho đúng là được và lưu lại tại Công ty để sau này giải trình.

Lý do: Từ 01/01/2015 theo điều số 05 Luật số 71/2014/QH13 thì chỉ cần nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng mà không cần nộp bản phụ lục đính kèm. Vì vậy trong trường hợp sai sót này các bạn không phải nộp lại tờ khai nữ mà chỉ phải sửa lại để giải trình sau này khi quyết toán thuế là được.

VD: Vào ngày 20/08/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng phát hiện sai sót trong tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 08/2015 bị sai số hóa đơn đầu ra.

Cách xử lý: Kế toán không lập tờ khai bổ sung mà trực tiếp vào tờ khai tháng 08/2015 , tích chọn trong mục: “Tờ khai lần đầu”  Tiếp tục vào “Phụ lục 01-2/GTGT” Các bạn vào sửa lại cho đúng số hóa đơn đầu ra lại là xong và In tờ khai lưu tại Doanh nghiệp khi giải trình.

  • Sai sót gây ra ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế doanh nghiệp được khấu trừ:

Các lỗi sai sót sau: Kê khai thừa thiếu tiền thuế, kê khai sai tiền thuế Giá trị gia tăng, sai giá trị sản phẩm – dịch vụ, thừa thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Bước 1: Các bạn đăng nhập HTKK : Vào “Kỳ kê khai sai” à Tích chọn vào“Tờ khai bổ sung”, các bạn xem hình dưới để rõ hơn:

huong-dan-ke-khai-bo-sung-thue-gtgt

– Chọn nút “Đồng ý”, bấm xong sẽ mở ra cửa sổ như hình:

tay-huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

Quy tắc: Ở ĐÂU SAI, Ở ĐÓ SỬA

Trường hợp sai sót hóa đơn đầu vào: Các bạn phải kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 03 chỉ tiêu sau: chỉ tiêu [23], [24], [25]. Lưu ý là phải nhập liệu đầy đủ cả 3 chỉ tiêu trên.

Ví dụ: Vào tháng 11/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng phát hiện sai sót trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 6/2016 kê khai thiếu 1.000.000 tiền trên hóa đơn đầu vào, thuế GTGT: 100.000 đồng.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Các bạn vào tờ khai tháng 6/2016 à chọn mục “Tờ khai bổ sung” vào tiếp “Lần 1” (khi là lần đầu)

– Vào điều chỉnh tăng lại ở tất cả 3 chỉ tiêu (Vì đây là do kê khai thiếu, nên cần kê khai tăng, cụ thể ở đây phải lấy số tiền hiện tại có ở trên các chỉ tiêu trên tờ khai và cộng số tiền thiếu) chi tiết như sau:

[23] = 33,077,00 + 1,000,000

[24] = 3,307,7000 + 100,000

[25] = 1,307,7000 + 100,000

Vì doanh nghiệp này Kinh doanh mặt hàng không chịu thuế và chịu thuế nên 24 & 25 có thể khác nhau (vì phải phân bổ thuế Giá trị gia tăng dùng chung). Nếu DN chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì mục 24 và 25 sẽ bằng nhau.

– Ấn tiếp: “Tổng hợp KHBS” hoặc bấm nút “Ghi”  Vào xử lý số liệu như Bước 3.

Trường hợp sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng trực tiếp trên các chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33] như hình

Ví dụ: Tháng 11/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng phát hiện tờ khai thuế tháng 6/2016 kê khai sai 1 hóa đơn GTGT đầu ra, chi tiết là trừ: 1,000,000, tiền thuế GTGT là: 100,000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Truy cập vào tờ khai tháng 6/2016, Chọn “Tờ khai bổ sung” ,“Lần 1” (khi là lần đầu)

– Điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 33 và chỉ tiêu 32 như sau (thuế suất 10%)

– Chi tiết là các bạn lấy số tiền có ở chỉ tiêu 32 và 33 [-] trừ đi, vì đã kê khai thừ nên cần kê khai giảm.

[32] = 54,532,453 – 1,000,000

[33] = 54,532,453 – 100

– Khi bổ sung điều chỉnh xong bấm “Tổng hợp KHBS”. Tiếp tục giải quyết số liệu như ở bước 3.

c. Các trường hợp sai sót còn lại:

Ví dụ: Sai sót ở chỉ tiêu 24 thì vào trực tiếp sửa ở chỉ tiêu 24

Bước 3: Khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, các bạn bấm vào “Tổng hợp KHBS”bên dưới, màn hình sẽ sang “Phụ lục KHBS” như ảnh bên dưới:

tay-huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt (2)

Ở đây chúng ta cần quan tâm đến 02 chi tiểu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và [43] cụ thể giải quyết như sau:

a. Chỉ tiêu [40] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết suất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế (Các bạn cần phải theo dõi bên ngoài)

Lưu ý: Tuyệt đối không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

b. Chỉ tiêu [40] > 0 giá trị dương. (Tăng thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nộp tiền thuế phải nộp (+) CỘNG thêm tiền phạt nộp chậm mà phần mềm tự động tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

c. Chỉ tiêu [43] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền này vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện thời.

d. Chỉ tiêu [43] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Ví dụ: Vào tháng 5/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2016. Kết quả sau khi điều chỉnh làm tăng thuế Giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết là 5.000.000 (Tức là chỉ tiêu [43] = 5.000.000)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Lập công văn giải trình nếu có.

– Nhập số tiền ở chỉ tiêu [43] = 6.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 02/2016 vào chỉ tiêu [38] của tháng 5/2016.

Làm theo hướng dẫn trên các bạn đã kê khai điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng thành công!

Các bạn lưu ý: Các hóa đơn đầu vào bỏ sót không cần phải kê khai bổ sung mà có thể được kê khai vào kỳ hiện thời mà vẫn được khấu trừ bình thường (Nhưng cần phải làm điều này trước khi Cơ quan thuế thanh tra –  kiểm tra).

Ví dụ: Tháng 10/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng tìm thấy có 01 hóa đơn đầu vào của tháng 06/2016 chưa kê khai.

Xử lý: các bạn không cần lập tờ khai bổ sung mà có thể kê khai trực tiếp vào tờ khai thuế tháng 10/2016

– Các hóa đơn đầu ra bỏ sót: thì phải kê khai bổ sung lại tại kỳ phát sinh hóa đơn GTGT đó.

Ví dụ: Tháng 10/2016 Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Việt Hưng tìm thấy có 01 hóa đơn đầu ra của tháng 06/2016 bỏ sót.

Xử lý: các bạn lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 06/2016. (Cách kê khai bổ sung thế nào thì các bạn xem ở trên) (Theo Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

Như vậy là chúng ta đã đi qua các cách để có thể kê khai điều chỉnh, bổ sung. Bài viết mang tính chất các bạn tham khảo và có thể áp dụng thực tế vào công việc của mình để làm tốt hơn. Các bạn có thể để lại ý kiến của mình bên dưới hoặc cập nhật các thông tư, nghị định mới, kinh nghiệm làm kế toán bằng cách để lại email của mình bên dưới.

Chúc các bạn thành công!

Trung tâm đào tạo kế toán – lamketoan.vn

18
BÌNH LUẬN

avatar
16 Chuỗi bình luận
2 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
8 Tác giả bình luận
Nhật Minhmai hươngNgọc DiểmNguyễn Hồng MinhĐoàn Bích THảo Tác giả nhận xét gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều
Thông báo cho
Nhật Minh
Khách
Nhật Minh

Cho em hỏi nếu giá trị GTGT trong hóa đơn lớn hơn giá trị kê khai và em không điều chỉnh thì cơ quan thuế có phạt do hành vi kê khai thuế GTGT không đúng không ạ.
Mong được mọi người hỗ trợ

mai hương
Khách
mai hương

các bác cho e hỏi, quý 1 2018
e kê khai bổ sung 2 lần, Vậy mình nên lấy chỉ tiêu 40 và 43 lần 2 hay cộng cả 2 lần để cho vào chỉ tiêu 37 và 38 quý 2 2018

Ngọc Diểm
Khách
Ngọc Diểm

Cho e hỏi bạn ktoán cũ làm sai hóa đơn đầu vào và ra ở quý 1,2,3,4, năm 2017, Vậy e pải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh ở tất cả 4 quý luôn hảy pải làm ntn ah?

Nguyễn Hồng Minh
Khách
Nguyễn Hồng Minh

chào bạn: cho mình hỏi Cty mình có dự án từ năm 2002 đến nay vẫn chưa hoàn thành, mà năm 2003 – 2004 đã tạm tính doanh thu để nộp (tạm nộp) thuế cho nhà nước (VAT và Thu nhập doanh nghiệp). đến T11/2016 một phần của dự án đã hoàn thành và đi vào giai đoan hoàn tất giấy tờ chứng nhận (DA nhà ở) thì công ty đã tiếp tục nộp thuế XD trên đất đó.
Công ty thu được bao nhiêu tiền thuế nộp ngay bấy nhiêu (Chỉ kê khai tiền thuế) không khai nhận doanh thu vì trước đó năm 2002 đã kê khai DT để tạm nộp rồi..
Vậy cho hỏi với cách làm như trên công ty có sai không và cho hỏi cách giải quyết.
Chân thành cảm ơn!

Đoàn Bích THảo
Khách
Đoàn Bích THảo

Cho mình hỏi nếu sai chỉ tiêu [29] – thuế 0% không làm ảnh hưởng đến giá trị thuế phải nộp thì có phải lập tờ khai bổ sung không ạ?

Hoa Phượng
Khách
Hoa Phượng

Anh chị giải đáp giúp em với ạ
Kế toán cũ bên em nộp tờ khai quý 1 nhầm chỉ tieu 24 là tiền hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế. Chỉ tiêu 25 vẫn đúng nên không bị ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ. Vậy giờ em nên làm như thế nào ạ
Em cảm ơn anh chị

Lê Mến
Khách
Lê Mến

Cty em kê khai theo quý, quý 2 theo tờ khai cty em có số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu đồng nhưng công ty em đến hạn nộp vận chưa nộp số thuế đó. Đến ngày 15/9/2017 Cục thuế có thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt. ngày 18/9/2017 công ty em phát hiện có một HĐ đầu vào ngày 20/4/2017 còn sót chưa kê khai với số thuế GTGT khấu trừ là 80 triệu. vậy bây giờ Cty em có được làm lại tờ khai bổ sung quý 2 được không và có được bù trừ số thuế còn nợ theo thông báo của cơ quan thuế không, hay là phải khai tờ HĐ đầu vào ấy vào quý 3, và nộp thuế GTGT 100 tr còn nợ
theo thông báo của cục thuế.

Hồng Hà
Khách
Hồng Hà

Cho em hoi khi lam to khai bo sung dieu chinh thue GTGT ma so thue phai nop giam di thi ngoai lam to khai theo huong dan nhu tren thi co can lam gi de nop truc tiep cho co quan thue khong ah?
em cung lam va nop theo huong dan nhu tren va tu dong tru thue GTGT da nop du qua ky sau nhung cuc thue thong bao no thue GTGT cua ky sau
khi hoi thi cuc thue bao phai lam giay tam soat gi nop truc tiep cuc thue thi moi duoc tru so thue da nop du

Nguyễn Phong
Khách
Nguyễn Phong

Kế toán Việt Hưng ơi giúp tớ trường hợp hóc búa này với. Cty tớ nộp tờ khai tháng. Mình nộp tờ khai GTGT tháng 9 đúng hạn vào ngày 20/10 là chuẩn rùi, nhưng sau đó do máy móc mình hỏng nên đến ngày 30/10, mình nhỡ tay nộp lại đúng tờ khai GTGT tháng 9 vào nagyf 30/10. Trên hệ thống hiện – nộp chính thức lần 2. Nếu tờ khai chính thức lần 2 được chấp nhận thì bên mình bị phạt nộp chậm, giờ mình phải làm thế nào giúp mình với.

Đông Dương
Khách
Đông Dương

kể toán Việt Hưng giúp mình với mình làm sai tờ kê khai bổ sung lần 1, giờ muốn kê khai bổ sung lần 2 thì có phải kê lại số liệu y như tờ kê khai bổ sung lần 1vừa mình kê ở tờ kê khai bổ sung lần 1 ko ?

Hưng Phạm
Khách
Hưng Phạm

cho mình hỏi Công ty mình xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT của các năm trước, đã quyết toán rồi, thì kê khai điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNDN như thế nào?

Huyền Trang
Khách
Huyền Trang

cho em hỏi là cty chúng em kê khai thuế theo quý. nhưng ở quý 1 thì chị kế toán kia kê sai phần hóa đơn đầu ra. bây giờ em khai bổ sung để điều chỉnh giảm doanh thu xuống thì phần thuế GTGT còn được khấu trừ ở quý 1 có tự động nhảy sang cho quý 2 và quý 3 không ạ? anh chị nào giúp em với ạ.

Thu Hà
Khách
Thu Hà

tháng 7 và tháng 8/ 2017 kê khai sai hóa đơn bán ra mà tới tháng 12 mới phát hiện ra thì giờ điều chỉnh như thế nào? Giúp em với

Mỹ Trần
Khách
Mỹ Trần

nếu trường hợp hiện tại đang ở T12/2017 phát hiện 1 hóa đơn đầu vào tháng 5/2016 bị kế toán kê sai đơn giá và thiếu thuế VAT đầu vào thì xử lý thế nào được Kế toán Việt Hưng, giúp em với ạ.

Trần Ngát
Khách
Trần Ngát

bên mình là công ty vận tài do các lái xe đổ xăng quên ko nộp hóa đơn về phòng kế toán nay mình phát hiện ra rất nhiều hóa đơn từ quý 1 đến giơ sót ko kê đầu vào, mình kê khai quý vậy mình nên làm thế nào?

Hà Hồng Hạnh
Khách
Hà Hồng Hạnh

nếu là hóa đơn đầu vào thì sang quý 4 vẫn kê khai bình thường nha bạn..hóa đơn đầu vào không gia hạn thời gian.miễn sao bạn kê khai trước khi cty quyết toán là được.

Lê Mai
Khách
Lê Mai

Kế toán Việt Hưng cho mình hỏi: Nếu hóa đơn sai từ Quý 1 nếu đến Quý 3 điều chỉnh thì minh chỉ làm tờ khai điều chỉnh tại Q1 phải ko bạn ( hay phải làm điều chỉnh cả 2 quý 1 và 2 )

Hà Hồng Hạnh
Đăng ký
Hà Hồng Hạnh

Chỉ Kê khai điều chỉnh bổ sung Tờ khai quý 1. Sau đó xử lý số liệu vào quý 3 (Tức là kỳ kê khai điều chỉnh bổ sung).
– Không được kê khai điều chỉnh bổ sung quý 2.