Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC 2016 hợp nhất văn bản về Thuế TNCN  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 509.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 về hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *