Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn  • Phiên bản
  • 201 Tải về
  • 40.00 KB File Size
  • 2 File Count
  • 12/05/2017 Ngày tạo
  • 25/06/2017 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông từ 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017 sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 quy định về hóa đơn cửa Bộ Tài Chính.


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 
Tải về tốc độ chậmTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho