Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn  • Phiên bản
  • 200 Tải về
  • 40.00 KB File Size
  • 2 File Count
  • 12/05/2017 Ngày tạo
  • 25/06/2017 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông từ 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017 sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 quy định về hóa đơn cửa Bộ Tài Chính.


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 
Tải về tốc độ chậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *