Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 1.36 MB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau:

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế.

- Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.

-Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức.

- Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho