Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan với xăng dầu, hóa chất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 264.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 69/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí XK, NK, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;... có hiệu lực từ ngày 20-7. Thông tư có nhiều điểm mới liên quan đến quản lý hải quan đối với hoạt động XNK xăng dầu.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho