• Phiên bản
  • 1 Tải về
  • 331.81 KB File Size
  • 2 File Count
  • 15/01/2018 Ngày tạo
  • 15/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Ngày 12/04/2017 BTC ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Có hiệu lực từ ngày 26/05/217

Thông tư 28 bổ sung một số điểm như sau:

  • Ghi nhận Tài sản hỗn hợp ( vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa nhằm cho bán) thay vì Tài sản để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản.
  • Tiêu thức ghi nhận giá trị của tài của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp
  • Cho phép trích khấu hao đối với phần tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê

FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *