Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 95.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Từ ngày 01/01/2017, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh sẽ được thu theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho