• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 493.07 KB File Size
  • 2 File Count
  • 15/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Từ ngày 01/01/2017, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh sẽ được thu theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *