Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 95.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Từ ngày 01/01/2017, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh sẽ được thu theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.